Tuyên Quang: Giải quyết đơn thư, kiến nghị cho người dân đạt tỷ lệ 89,2%

KTNT Đó là số liệu được nêu tại Hội nghị Tổng kết công tác thanh tra năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Thanh tra tỉnh Tuyên Quang, ngày 9/1.

thanh_tra_tq.JPG
Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: ND

 

Báo cáo kết quả công tác năm 2019 được ông Vũ Đức Thọ, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Tuyên Quang công bố cho biết: Toàn ngành hoàn thành 1.423/1.583 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 1.240 đơn vị, 1.073 cá nhân. Nội dung thanh tra, kiểm tra tập trung vào các lĩnh vực: Quản lý, sử dụng kinh phí, ngân sách; việc quản lý sử dụng các quỹ, lệ phí; công tác đầu tư xậy dựng cơ bản; kiểm tra chất lượng nhãn mác hàng hóa; việc chấp hành pháp luật về hoạt động thương mại, việc chấp hành pháp luật về thuế và các lĩnh vực khác như an toàn giao thông, văn hóa, y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm, môi trường, khai thác khoáng sản....

Qua các cuộc thanh tra, kiểm tra đã phát hiện sai phạm số tiền hơn 30,3 tỷ đồng và kiến nghị thu hồi số tiền hơn 24,4 tỷ đồng. Ban hành 853 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền hơn 9,4 tỷ đồng về các lĩnh vực thuế, khai thác lâm sản, y tế, trật tư an toàn giao thông đường bộ... Kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm của 514 tổ chức, 731 cá nhân có trách nhiệm liên quan đến các sai phạm và đề xuất các kiến nghị về công tác quản lý về các nội dung được thanh tra.

Riêng Thanh tra tỉnh Tuyên Quang hoàn thành 8/10 cuộc thanh tra hành chính. Qua thanh tra phát hiện vi phạm và kiến nghị thu hồi số tiền hơn 8,5 tỷ đồng (đã thu hồi hơn 5,3 tỷ đồng); kiến nghị xử lý đối với 45 tập thể và 87 cá nhân có liên quan đến sai phạm, kết quả các đơn vị đã kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 29 tập thể có sai phạm.

Cũng trong năm qua, toàn tỉnh đã tiếp 4.586 lượt công dân với 4.099 người. Trong đó tiếp thường xuyên 2.874 lượt với 2.652 người. Tiếp định kỳ và đột xuất của lãnh đạo 1.712 lượt với 1.447 người. Các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân chủ yếu tập trung vào lĩnh vực đất đai, chế độ chính sách và một số lĩnh vực khác.

Tiếp nhận 3.307 đơn thư (khiếu nại 110; tố cáo 128; kiến nghị, đề nghị 3.069), số vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan là 139 vụ việc và 2.615/3.069 đơn kiến nghị, đề nghị đã được các cấp, các ngành xác minh, xem xét trả lời và hướng dẫn công dân đến các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết.

Tổng số vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp, các ngành là 139 vụ việc và đã giải quyết được 124 vụ việc, đạt tỷ lệ 89,2%, còn 15 vụ việc các cấp, các ngành đang tiếp tục giải quyết.

Đối với các vụ việc khiếu nại, phức tạp, tồn đọng đã được kiểm tra, rà soát theo Kế hoạch 2100/KH - TTCP ngày 19/9/2013 của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra tỉnh đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức đối thoại với công dân và ban hành thông báo chấm dứt thụ lý giải quyết được 10/10 vụ việc, đạt 100%.

Các cá nhân nhận Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ. Ảnh: ND

 

Ngoài ra, để thực hiện Kế hoạch 363 ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài, tỉnh Tuyên Quang có 1 vụ việc ông Phạm Công Danh và 43 công dân thôn Yên Khánh, xã Hoàng Khai, huyện Yên Sơn (nội dung kiến nghị, phản ánh có liên quan đến việc thực hiện Dự án Tái định cư thủy điện Tuyên Quang), Thanh tra tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo với Tổ công tác của Chính phủ và hiện nay UBND tỉnh đang giao cho các ngành tham mưu giải quyết.

Ngành Thanh tra tỉnh được UBND tỉnh Tuyên Quang tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành, cơ quan đơn vị thực hiện tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng chống tham nhũng đến cán bộ, nhân dân và thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng trên địa bàn.

Kết quả, các cấp, các ngành đã thực hiện việc tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng gắn với tuyên truyền pháp luật thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo cho 92.541 lượt cán bộ công chức và nhân dân; tổ chức hội nghị tập huấn Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Nghị định số 59/2019/NĐ - CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng cho hơn 400 đại biểu tham gia là công chức ngành Thanh tra, công chức làm tổ chức các cấp, các ngành và cán bộ tư pháp, chủ tịch UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Tại Hội nghị, thanh tra tỉnh Tuyên Quang cũng đã thẳng thắn nhìn nhận và chỉ ra những điểm còn hạn chế như: Việc chấp hành các quy định của Luật Thanh tra tại một số đơn vị là đối tượng thanh tra chưa nghiêm, nhất là kiến nghị xử lý về nhân sự liên quan đến sai phạm. Một số cuộc thanh tra ở cơ sở còn kéo dài, chậm ban hành kết luận. Việc tổng kết rút kinh nghiệm, đánh giá hiệu quả khi kết thúc đoàn thanh tra chưa được quan tâm đúng mức, chưa thường xuyên, chưa sâu sắc.

Một số đơn vị, cơ sở giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng thuộc thẩm quyền còn chậm; ý thức chấp hành pháp luật của một số công dân hạn chế; chính sách pháp luật còn nhiều điểm còn bất cập, mâu thuẫn, gây khó khăn cho việc giải quyết đối với các vụ việc khiếu nại, tồn đọng kéo dài...

“Phướng hướng nhiệm vụ trong năm 2020, toàn ngành Thanh tra tỉnh Tuyên Quang tập trung thực hiện hoàn thành Kế hoạch công tác thanh tra năm 2020 đã được Thủ trưởng các cấp, các ngành phê duyệt và được xử lý tránh chồng chéo theo đúng quy định của pháp luật, góp phần thực hiện hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh đề ra.

Phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2019, toàn ngành Thanh tra tỉnh Tuyên Quang quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020 đã đề ra”, ông Vũ Đức Thọ nhấn mạnh.

 

Nam Dũng thanhtra.com.vn

Ý kiến của bạn