UBND TP. Hồ Chí Minh sẽ giải quyết vướng mắc các thủ tục về đất đai

KTNT Với mục đích giải quyết các vướng mắc trong thủ tục về xây dựng, đất đai trên địa bàn, UBND TP. Hồ Chí Minh đã giao cho Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện việc hướng dẫn các quận huyện trong việc triển khai.

Cụ thể, UBND TP. Hồ Chí Minh đã giao Sở Xây dựng giải quyết các vướng mắc trong thủ tục xây dựng và đất đai đối với khu vực quy hoạch chức năng sử dụng đất hỗn hợp và dân cư xây dựng mới. Thành phố giao Sở Xây dựng hướng dẫn UBND quận (huyện) căn cứ chức năng quy hoạch trong đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu) được duyệt và chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc xây dựng nhà ở theo quy định tầng cao về xây dựng nhà ở riêng lẻ trong khu đô thị hiện hữu đế giải quyết cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ thống nhất trên địa bàn thành phố.

Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường, thành phố cũng giao hướng dẫn UBND các quận (huyện) triển khai thực hiện các thủ tục tách thửa đất ở. Sở Quy hoạch - Kiến trúc sẽ sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý kiến trúc chung thành phố (Quy chế cấp I). Đồng thời, rà soát hiện trạng, đánh giá mức độ tác động, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân, tính khả thi và sự cần thiết của quy hoạch đất sử dụng hỗn hợp và đất dân cư xây dựng mới, để đề xuất điều chỉnh quy hoạch hợp lý, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân có nhà, quyền sử dụng đất và hài hòa với mục tiêu phát triển đô thị bền vững. Tổ chức lập, thẩm định trình phê duyệt các căn cứ pháp lý về quy hoạch cho công tác cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố.

UBND TP. Hồ Chí Minh đã phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ trong dự án sửa chữa, nâng cấp Tỉnh lộ 9.
UBND TP. Hồ Chí Minh đã phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ trong dự án sửa chữa, nâng cấp Tỉnh lộ 9.

Trước đó, UBND thành phố cũng phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ trong dự án sửa chữa, nâng cấp Tỉnh lộ 9 huyện Hóc Môn. Cụ thể, hệ số điều chỉnh giá đất ở đường Đặng Thúc Vịnh, đoạn từ ngã ba Chùa đến ngã tư Thới Tư từ 13,906 đến 15,791; đoạn từ ngã tư Thới Tư đến cầu Rạch Tra từ 13,841 đến 15,934. Hệ số điều chỉnh giá đất ở đường Tô Ký, đoạn từ Nguyễn Ảnh Thủ đến ngã ba Chùa (Tỉnh lộ 15) là 6,580 và đường Quang Trung, đoạn từ Lý Thường Kiệt đến ngã ba Chùa là 5,500. Hệ số điều chỉnh giá đất nông nghiệp là 14,791 và đất cơ sở tôn giáo là 8,343.

Đối với mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp và tìm kiếm việc làm cho hộ gia đình, cá nhân khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp là 3,5.

 

Mạnh Tiến

Ý kiến của bạn