Vi phạm bảo vệ môi trường, Apromaco Lào Cai bị xử phạt 100 triệu đồng

KTNT Vì không thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung và yêu cầu về bảo vệ môi trường, Công ty TNHH MTV Supe lân Apromaco Lào Cai đã bị các cơ quan chức năng "tuýt còi".

Ngày 30/10/2018, UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quyết định số 3440 về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty TNHH MTV Supe lân Apromaco Lào Cai.

Theo đó, Công ty TNHH MTV Supe lân Apromaco Lào Cai (có địa chỉ tại Khu công nghiệp Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) do ông Đỗ Đức Hùng làm giám đốc bị xử phạt vi phạm hành chính 100 triệu đồng đối với hành vi không thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung và yêu cầu trong kết luận kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

45276500_535376153596837_8347275060104396800_n.jpg
Quyết định xử phạt do UBND tỉnh Lào Cai ban hành.

 

Quyết định nêu rõ biện pháp khắc phục hậu quả sau thời hạn 30 ngày, kể từ ngày Sở Tài nguyên và Môi trường giao Quyết định xử phạt cho Công ty TNHH MTV Supe lân Apromaco Lào Cai; yêu cầu Công ty TNHH MTV Supe lân Apromaco Lào Cai hoàn thành việc lắp đặt thiết bị, hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục; tổ chức nghiệm thu, vận hành, kết nối dữ liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường.

supelan-2203.jpg
Công ty ty Supe lân Apromaco Lào Cai. Ảnh CTTĐT Lào Cai

 

Công ty TNHH MTV Supe lân Apromaco Lào Cai có trách nhiệm nộp số tiền phạt vào Kho bạc Nhà nước tỉnh Lào Cai trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày Sở Tài nguyên và Môi trường giao Quyết định xử phạt cho Công ty.

Ngoài ra, trong quyết định có áp dụng tình tiết giảm nhẹ do Công ty đã tự nguyện khắc phục hậu quả (đã tích cực, chủ động mua sắm và lắp đặt thiết bị quan trắc khí thải online).

* Trước đó, Công ty CP DAP số 2 - Vinachem bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường theo Quyết định số 2246 của UBND tỉnh Lào Cai ngày 18/7/2018.

Cụ thể,  Công ty DAP số 2 bị xử phạt 150 triệu đồng, buộc dừng việc đổ chất thải vào bãi thải Gyps, đảm bảo an toàn đập và tuyệt đối không để thấm nước thải ra môi trường; trung hòa axit dư về pH = 7..., có trách nhiệm bồi thường di chuyển các hộ dân xung quanh bãi thải gyps theo quy định về khoảng cách an toàn môi trường đối với bãi thải.

 

Chí Thanh

Ý kiến của bạn