Vĩnh Ngọc-Nha Trang: Sai phạm nghiêm trọng trong việc cấp GCNQSD đất

4.756 lượt xemÝ kiến của bạn