Vĩnh Ngọc-Nha Trang: Sai phạm nghiêm trọng trong việc cấp GCNQSD đất

5.306 lượt xemÝ kiến của bạn