Vĩnh Ngọc-Nha Trang: Sai phạm nghiêm trọng trong việc cấp GCNQSD đất

6.780 lượt xemÝ kiến của bạn