Vĩnh Ngọc-Nha Trang: Sai phạm nghiêm trọng trong việc cấp GCNQSD đất

6.684 lượt xemÝ kiến của bạn