Yêu cầu DNTN Lê Kim Cường tháo dỡ công trình lấn chiếm

KTNT Chủ tịch UBND huyện Mê Linh (Hà Nội) vừa ban hành kết luận kiểm tra việc sử dụng đất của DNTN Lê Kim Cường ở thôn Thái Lai, xã Tiến Thắng.

tr10d.jpg
Một phần mương thoát nước phục vụ sản xuất đã bị DNTN Lê Kim Cường san lấp để chiếm dụng làm nơi kinh doanh trước sự “thờ ơ” của chính quyền địa phương?.

 

Chủ tịch UBND huyện Mê Linh Đoàn Văn Trọng vừa ký Văn bản số 1963/UBND-TTr gửi cơ quan báo chí về việc kết luận hàng loạt sai phạm trong quá trình sử dụng đất của DNTN Lê Kim Cường (Báo Kinh tế nông thôn có loạt bài phản ánh).

Văn bản nêu rõ: Ngày 04/03/2019, Chủ tịch UBND huyện Mê Linh ban hành Quyết định số 484/QĐ-UBND về Thành lập Đoàn kiểm tra việc sử dụng đất của Doanh nghiệp Lê Kim Cường tại thôn Thái Lai.

Ngày 08/07/2019, Chủ tịch UBND huyện Mê Linh ban hành Kết luận số 282/KL-UBND về kết luận kiểm tra việc sử dụng đất của DNTN Lê Kim Cường  với nội dung:

DNTN Lê Kim Cường được UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và cho thuê thực hiện dự án xây dựng cơ sở sản xuất kinh doanh tại xã Tiến Thắng theo quyết định số 2012/QĐ-UBND ngày 19/07/2007 với diện tích là 2.087,5m2 theo chỉ giới: A,B,C,D,E tại sơ đồ giao đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với  Nhà nước.

DNTN Lê Kim Cường tự ý xây tường bao và rào sắt dài 135,46m, cao 2m, bổ trụ 0,22m từ năm 2008 và 1 nhà vệ sinh diện tích 7,35m2 vào phần diện tích đất quy hoạch làm đường giao thông (giao địa phương quản lý) và diện tích đất nông nghiệp quỹ I ngoài mốc giới theo quyết định số 2012/QĐ-UBND ngày 19/07/2007 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc, tổng diện tích 968,7m2. Trong đó: Diện tích 554,6m2 đất nông nghiệp quỹ I DNTN Lê Kim Cường thỏa thuận, ký hợp đồng chuyển nhượng với các hộ dân ngoài mốc giới, doanh nghiệp đang trồng cây lâu năm và có 1 công trình xây dựng chuồng chăn nuôi diện tích khoảng 12,5m2 và tường bao quanh.

Diện tích 414,1m2 đất quy hoạch làm đường giao thông (giao địa phương quản lý) doanh nghiệp đang trồng cây lâu năm trên diện tích 298,3m2 và diện tích 115,8m2 có 01 nhà vệ sinh 7,35m2 có lát gạch bìa khoảng 25m2, có tường bao. UBND xã Tiến Thắng để DNTN Lê Kim Cường xây tường bao quanh và sử dụng từ năm 2008 là không đúng mục đích sử dụng đất. Trách nhiệm thuộc Chủ tịch xã, cán bộ địa chính xã Tiến Thắng năm 2008 đến nay và DNTN Lê Kim Cường.

Phần diện tích 493,8m2 tại bản đồ hiện trạng khu đất năm 2007 thể hiện là mương giáp đường 308 theo Quyết định số 2012/QĐ-UBND ngày 19/07/2007 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc thì diện tích này được giao cho UBND xã quản lý làm lưu không đường (hiện là lối đi vào Doanh nghiệp Lê Kim Cường).

Triển khai thực hiện kết luận, Chủ tịch UBND huyện Mê Linh giao UBND xã Tiến Thắng yêu cầu DNTN Lê Kim Cường thực hiện nghiêm Quyết định số 2012/QĐ-UBND ngày 19/07/2007 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Đặc biệt, yêu cầu doanh nghiệp sử dụng đất theo đúng Quyết định số 2012/QĐ-UBND ngày 19/07/2007 với diện tích là 2.087,5m2 theo chỉ giới: A, B, C, D, E tại sơ đồ giao đất.

Đồng thời, tháo dỡ phần tường xây và hàng rào sắt dài 135,46m, cao 2m, bổ trụ 0,22m và 1 nhà vệ sinh diện tích 7,35m2; 1 chuồng chăn nuôi diện tích 12,5m2; tháo dỡ 02 mái vảy bằng tôn, khung sắt; 1 mái vảy chiều dài 12m, rộng 6,4m và 1 mái vảy chiều dài 7,5m, chiều rộng 6,1m.

Khôi phục nguyên trạng và sử dụng đúng mục đích diện tích 554,6m2 đất nông nghiệp ngoài mốc giới theo Quyết định số 2012.

UBND xã Tiến Thắng xác định lại ranh giới đất theo Quyết định số 2012. Đôn đốc DNTN Lê Kim Cường tháo dỡ các công trình vi phạm và quản lý diện tích 414,1m2 đất quy hoạch làm đường giao thông theo Quyết định số 2012.

Thời gian thực hiện xong trước ngày 30/09/2019; giao Phòng Nội vụ tham mưu UBND huyện kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân để xảy ra tồn tại nêu trên.

 

 

Hữu Thắng

Ý kiến của bạn