Bảo đảm vệ sinh ATTP Tết Trung thu, Tuần lễ cấp cao APEC

KTNT Để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu sắp tới, Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về Vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP) đã ra quyết định thành lập 6 đoàn kiểm tra công tác vệ sinh ATTP tại 12 tỉnh, thành trên cả nước; Đà Nẵng đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong tuần lễ cấp cao APEC,... là những tin nóng về ATTP tuần qua.

Thành lập 6 đoàn kiểm tra VS ATTP

Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP) đã ra quyết định thành lập 6 đoàn kiểm tra công tác vệ sinh ATTP tại 12 tỉnh, thành trên cả nước (TP.Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An, Cần Thơ, Vĩnh Long, Bình Định, Quảng Ngãi, Lâm Đồng, Đắk Nông). Việc thanh tra, kiểm tra nhằm đảm bảo