Báo giá quảng cáo trên Kinh tế nông thôn

KTNT Báo Kinh tế nông thôn chuyên thông tin kinh tế - kỹ thuật - xã hội về phát triển nông nghiệp - nông thôn, tổ chức hướng dẫn hội viên, cán bộ, người làm kinh tế VAC, kinh tế trang trại để xóa đói giảm nghèo, tăng giàu, bảo vệ môi sinh, môi trường.

 
Báo KINH TẾ NÔNG THÔN                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Số: 028/2016/BG-KTNT                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                                                                      Hà Nội, ngày 04  tháng 01 năm 2016
 
BÁO GIÁ QUẢNG CÁO


Báo Kinh tế nông thôn chuyên thông tin kinh tế - kỹ thuật - xã hội về phát triển nông nghiệp - nông thôn, tổ chức hướng dẫn hội viên, cán bộ, người làm kinh tế VAC, kinh tế trang trại để xóa đói giảm nghèo, tăng giàu, bảo vệ môi sinh, môi trường. 

Chúng tôi rất mong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các địa phương tham gia tuyên truyền, giới thiệu sản phẩm, hoạt động trên Báo Kinh tế nông thôn theo bảng giá dưới đây:

I. TRÊN BÁO KINH TẾ NÔNG THÔN (báo in)
 
1. Trang màu

- 1 trang
                

- 1/2 trang

- 1/4 trang

2. Trang trong in đen trắng

- 1 trang

- 1/2 trang

- 1/4 trang


15.000.000 đ/lần đăng

9.000.000 đ/lần đăng

6.000.000 đ/lần đăng12.000.000 đ/lần đăng

7.000.000 đ/lần đăng

4.000.000 đ/lần đăng
 
Báo giá (chưa có thuế VAT) trên có thay đổi với các dự án tuyên truyền. Báo sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi, có chế độ ưu đãi... cho bên tham gia tuyên truyền, giới thiệu sản phẩm, đặt banner... thường xuyên, dài kỳ.

II. TRÊN BÁO ĐIỆN TỬ KINHTENONGTHON.VN


 

3. Hợp tác truyền thông - bảo trợ thông tin
Xin liên hệ với các đơn vị trực thuộc Báo hoặc qua đường dây nóng: 0913516232 để được tư vấn.

 

Mọi chi tiết xin liên hệ: 
- Tòa soạn Báo Kinh tế nông thôn, số 57 Hàng Chuối, Hà Nội.
       Điện thoại: (04) 39724239 - 39714560 - 38214720 - 0913516564
       E-mail: trannhoduc@gmail.com
Các đơn vị trực thuộc Báo 

  

Nơi nhận:
Các đơn vị trực thuộc Báo;
- Các đơn vị Quảng cáo, tuyên truyền;
- Lưu Tòa soạn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KTNT

Ý kiến của bạn