Hỗ trợ phát triển sản xuất: Tân An nâng cao chất lượng NTM

KTNT Khi chưa triển khai Chương trình XDNTM, đời sống nhân dân xã Tân An (Thanh Hà - Hải Dương) còn nhiều khó khăn, thu nhập chủ yếu dựa vào nông nghiệp truyền thống thì nay, bộ mặt nông thôn đã chuyển biến rõ nét, đời sống ngày càng được cải thiện.

xa-tan-an.JPG
Cơ sở hạ tầng được chú trọng đầu tư.

 

Cơ cấu lại giúp nông nghiệp vẫn đóng vai trò chủ đạo

Với đặc thù hoạt động sản xuất phát triển kinh tế chủ yếu là nông nghiệp, UBND xã Tân An tập trung chỉ đạo nhân dân thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển nhiều mô hình gia trại, cấy lúa lai, lúa thuần chất lượng cao (một vùng một giống, chiếm 62% diện tích). Tập trung mở rộng diện tích các loại cây ăn quả như:  vải, ổi, chuối, quất… Toàn xã hiện có 142,19ha cây ăn quả, trung bình mỗi năm cho thu hoạch 1.500 - 2.000 tấn, trong đó quả vải từ 650 đến 930 tấn.

Xã chú trọng phát triển đàn gia súc, gia cầm, ưu tiên lựa chọn các giống có chất lượng thịt tốt, năng suất cao, đáp ứng được nhu cầu thị trường. Hàng năm, đàn lợn có khoảng 4.000 - 4.500 con; đàn gia cầm  150.000 - 200.000 con; 5,7ha nuôi trồng thủy sản,  cho thu hoạch khoảng 50 tấn cá/năm…

Ngoài ra, xã còn chú trọng việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, liên kết với doanh nghiệp để nâng cao thương hiệu, mở rộng thị trường, tạo đầu ra bền vững cho các sản phẩm nông nghiệp.

Trao đổi với chúng tôi về vấn đề làm sao để nâng hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp (TTCN) - ngành nghề, Chủ tịch UBND xã Tân An Nguyễn Viết Đảm nhấn mạnh: “Khác với các địa phương khác, chúng tôi luôn cố gắng lồng ghép nguồn vốn vào việc phát triển sản xuất, đẩy mạnh ngành nghề, nâng cao hiệu quả sản xuất cho người dân. Điều này góp phần không nhỏ để địa phương về đích NTM năm 2016”.

TTCN - DVTM được chú trọng

Tân An có khoảng 420 hộ làm nghề kinh doanh dịch vụ và TTCN, hoạt động chủ yếu ở khu vực quanh chợ Nứa. 1.000 - 1.300 lao động có việc làm thường xuyên tại các công ty và doanh nghiệp với thu nhập ổn định.

Bên cạnh việc khuyến khích tạo điều kiện mở rộng liên doanh, liên kết, thành lập công ty, HTX dịch vụ, xã thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo nghề, hướng nghiệp cho người lao động, tìm việc tại doanh nghiệp… Toàn xã có 2.785 người trong độ tuổi lao động sinh sống tại địa phương, trong đó có 2.688 người có việc làm thường xuyên, đạt 96,5%... 

Kinh tế - xã hội có bước phát triển mạnh mẽ, tạo điều kiện thuận lợi để Tân An triển khai XDNTM. Đảng ủy, HĐND, UBND xã xác định, XDNTM là nhiệm vụ vừa cấp bách vừa lâu dài. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, song xã xác định phải có bước đi vững chắc, lộ trình phù hợp với điều kiện thực tế địa phương.

Trong khi đó, nguồn vốn từ Chương trình XDNTM dành cho xã còn hạn chế. Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, vừa tranh thủ sự giúp đỡ, đầu tư của Nhà nước, vừa huy động tối đa các nguồn lực trong dân, Tân An đã đầu tư xây dựng được nhiều công trình thiết yếu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, XDNTM ở địa phương.

Trong XDNTM, xã đã huy động nội lực trong dân kết hợp lồng ghép các nguồn vốn từ các chương trình dự án và lựa chọn thứ tự tiêu chí để thực hiện, đảm bảo làm tiêu chí nào chắc tiêu chí đó. Căn cứ thực tế địa phương, xã xây dựng kế hoạch cụ thể và đề ra kế hoạch phấn đấu hàng năm. Nhờ được tuyên truyền vận động và nhận thức đúng mục đích, ý nghĩa của XDNTM, nhân dân xã Tân An tích cực tham gia hiến đất, góp công làm đường, xây dựng các công trình thiết yếu.

Về đích NTM năm 2016, Tân An tiếp tục triển khai, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM. Từ năm 2017 đến nay, xã đã thực hiện một số các công trình như: Làm tuyến đường khuyến nông dài 830m, tổng kinh phí 1 tỷ đồng; xây dựng quy hoạch 2 nghĩa địa cát táng, tổng kinh phí 1,3 tỷ đồng; tu sửa nghĩa trang liệt sỹ,  kinh phí 811 triệu đồng; tu sửa 2 di tích, kinh phí trên 3 tỷ đồng từ nguồn vốn xã hội hóa..., góp phần nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM.

 

 

 

 

Đức Sơn

Ý kiến của bạn