Sôi nổi, thẳng thắn và nhiều giải pháp

KTNT Sau 1 tháng làm việc có trách nhiệm trước cử tri và nhân dân, Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội khóa XIV đã hoàn thành nhiệm vụ đặt ra, để lại dư âm tốt trong cử tri và nhân dân.

Cử tri và nhân dân cho rằng, theo dõi những phiên họp được phát thanh và truyền hình trực tiếp thấy không khí làm việc của các vị đại biểu nghiêm túc, có trách nhiệm, có sự am hiểu sâu, sôi nổi, thẳng thắn và có tinh thần xây dựng. Các phiên thảo luận về chính sách pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy nhà nước giai đoạn 2011-2016, Mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới, tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2017 và 2018 cùng  3 ngày chấ