Trực Thái: Tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí

KTNT Khi triển khai XDNTM, mặc dù xuất phát điểm thấp nhưng với tinh thần nỗ lực và cố gắng, Trực Thái (Trực Ninh - Nam Định) đã huy động các nguồn lực, vận động nhân dân  thực hiện từng nội dung mục tiêu của chương trình và đã về đích NTM năm 2015.

anh-1.JPG
Phân loại rác để đốt tại lò đốt của xã, nhờ đó tiêu chí môi trường đạt kết quả cao.

 

Hiện tại, xã tiếp tục phấn đấu giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM.

Nâng cao đời sống nhân dân

Là xã thuần nông không có nhiều lợi thế trong phát triển kinh tế, nhưng Trực Thái là một trong 9 xã của huyện Trực Ninh phấn đấu thực hiện đạt các tiêu chí để về đích NTM trong năm 2015. Tuy mới thực hiện chủ trương lớn này, nhưng Trực Thái đã gặt hái được nhiều thành công trong việc triển khai XDNTM nhờ khơi dậy nội lực của nhân dân một cách toàn diện.

Thực hiện sự chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện Trực Ninh, chính quyền và nhân dân xã Trực Thái đã chung sức đồng lòng thực hiện các công trình, xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

Ông Đỗ Trung Nghĩa, Chủ tịch UBND xã Trực Thái, cho biết: Một trong những mục tiêu mà xã đặt ra là, tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho nhân dân, thu nhập bình quân đạt 30,28 triệu đồng/người/năm (năm 2015), tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 2,86% (năm 2015), đạt mức chuẩn quốc gia. Đạt kết quả đó là do xã đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi gắn với công tác đào tạo, tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật đến nông dân. Công tác dồn điền đổi thửa gắn với xây dựng cơ sở hạ tầng đồng ruộng, cơ giới hóa sản xuất được quan tâm chỉ đạo thực hiện.

Để góp phần nâng cao thu nhập cho bà con, xã Trực Thái đã quy hoạch các vùng chuyên canh, vùng phát triển chăn nuôi, khu chăn nuôi tập trung nhằm kiểm soát dịch bệnh. Nhiều mô hình chăn nuôi theo hướng gia trại  hình thành, từng bước đem lại hiệu quả kinh tế cao. Hướng dẫn nông dân  thâm canh chăm sóc lúa, bón phân cân đối, tăng cường sử dụng phân tổng hợp NPK. Năm 2017, toàn xã gieo trồng 466,43ha với cơ cấu lúa lai chiếm 12%; Bắc thơm số 7 chiếm 72,2%; giống thuần và giống đặc sản 15,8%. Năng suất lúa đạt 98,57 tạ/ha, tổng sản lượng lương thực đạt 4.598 tấn, tổng giá trị thu nhập đạt khoảng 84,3 triệu đồng/ha…

Ngoài ra, kinh tế HTX từng bước được củng cố và phát triển. HTX dịch vụ nông nghiệp của xã đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ thông qua các dịch vụ tưới tiêu thủy lợi nội đồng, cung ứng vật tư và bao tiêu sản phẩm. Hội đồng quản trị HTX hỗ trợ 50% tiền giống cây vụ đông do HTX cung ứng, đồng thời mở các hội nghị tập huấn và hội thảo về sử dụng phân bón, kỹ thuật thâm canh, phòng trừ sâu bệnh. Hỗ trợ 5.000 đồng/kg giống lúa lai và 2.000 đồng/kg lúa giống thuần nguyên chủng do HTX cung ứng.

Đầu tư cơ sở hạ tầng: Ưu tiên số 1

Khi triển khai Chương trình  XDNTM, mặc dù xuất phát điểm thấp nhưng với tinh thần nỗ lực và cố gắng, Trực Thái đã huy động tổng lực các nguồn lực, vận động nhân dân  thực hiện từng nội dung và hoàn thành mục tiêu về đích NTM năm 2015.

Là xã còn gặp nhiều khó khăn, Trực Thái đã tranh thủ tốt và lồng ghép nhiều chương trình đầu tư  để hoàn thành nhiều tiêu chí.Trong đó ưu tiên số một của xã là đầu tư những công trình thiết yếu, liên quan đến đời sống dân sinh và tạo năng lực để thực hiện chương trình như hạ tầng giáo dục, giao thông, điện, thủy lợi, đặc biệt là đầu tư về sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng, góp phần tăng thu nhập cho  nông dân.

Qua 5 năm triển khai XDNTM, bộ mặt nông thôn Trực Thái ngày càng khởi sắc. Xã đã tận dụng tối đa thuận lợi, đồng thời khắc phục mọi khó khăn để thực hiện tốt các mục tiêu đề ra, tiếp tục phấn đấu giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, góp phần vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn.

 

 

 

 

Đức Sơn

Ý kiến của bạn