Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 30 tháng 3 năm 2023  

6.000 tấn cam canh trồng trên gốc bưởi

Thứ năm, ngày 1 tháng 3 năm 2018 | 13:48

Cây bưởi với bộ rễ tôm khỏe mạnh được nông dân huyện Lục Nam tận dụng, ghép mắt cam canh, nhân trồng trên diện tích 1.500ha.

Xem thêm

25[26] 27
Top