Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  

Tạp chí Kinh tế nông thôn kiện toàn Trưởng văn phòng Đại diện tại Thanh Hóa và Hà Tĩnh

12/03/2024 13:46

Ngày 12/3, Ban Biên tập Tạp chí Kinh tế nông thôn đã tổ chức lễ công bố các quyết định của Tổng biên tập về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm các chức danh Trưởng văn phòng đại diện.

Top