Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 16 tháng 7 năm 2024  

Quy định mới về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

13/07/2024 23:38

Ngày 13/7/2024, Chính phủ ban hành Nghị định số 88/2024/NĐ-CP quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Top