Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 23 tháng 3 năm 2023  

Chuyển đổi tư duy kinh tế nông nghiệp: Để nông dân là chủ thể

18/03/2023 11:36

Người nông dân ngày nay phải có tâm thế tự lực, tự chủ, hội đủ kiến thức, kỹ năng, năng lực, thái độ của người làm chủ - làm chủ vận mệnh của bản thân, của cộng đồng dân cư nông thôn.

agribank
Thaco
Top