Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 29 tháng 11 năm 2023  

Trồng mắc ca, hướng đi mới của người dân ở Phú Yên

29/11/2023 10:40

Những năm gần đây, người dân ở xã Ea Ly, huyện miền núi Sông Hinh, tỉnh Phú Yên đã mạnh dạn chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả sang trồng Macadamia (mắc ca). Cách làm này, bước đầu đem lại hiệu quả kinh tế, gợi mở hướng đi mới trong sản xuất nông nghiệp.

Top