Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 29 tháng 11 năm 2023  

Xuất siêu đạt 25,83 tỷ USD trong 11 tháng

29/11/2023 14:13

Theo Tổng cục Thống kê, cán cân thương mại hàng hóa tháng 11 ước tính xuất siêu 1,28 tỷ USD. Tính chung 11 tháng năm 2023, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 25,83 tỷ USD.

Top