Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ hai, ngày 25 tháng 9 năm 2023  

Năm 2030, trên 90% xã tại Nghệ An đạt chuẩn nông thôn mới

23/09/2023 21:01

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Top