Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 16 tháng 7 năm 2024  

Nghệ An: Tìm giải pháp phát triển liên kết chuỗi giá trị và tiêu thụ sản phẩm OCOP

14/07/2024 19:59

Nghệ An vươn lên đứng thứ 2 cả nước với 567 sản phẩm được chứng nhận OCOP. Mặc dù đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, góp phần đưa sản phẩm OCOP dồi dào về số lượng, phong phú về thể loại; chất lượng, giá trị. Tuy nhiên, phát triển sản phẩm OCOP vẫn còn gặp không ít khó khăn.

Top