Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 23 tháng 3 năm 2023  

Quản Bạ phát huy lợi thế phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới

19/03/2023 10:45

Huyện Quản Bạ (Hà Giang) tập trung phát huy lợi thế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng - vật nuôi, nâng cao trình độ thâm canh, từng bước hình thành các vùng sản xuất tập trung hàng hóa, gắn với đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới (NTM).

agribank
Top