Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ hai, ngày 26 tháng 2 năm 2024  

Phát triển sản phẩm OCOP thành 'đại sứ' du lịch

13/02/2024 10:32

Mục tiêu của Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) là thúc đẩy phát triển các ngành, nghề gắn với định hướng phát triển kinh tế nông thôn, phát triển sản phẩm chủ lực, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn.

Top