Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 31 tháng 1 năm 2023  

Xây dựng nông thôn mới ở Hà Nội, quyết liệt từ đầu năm

27/01/2023 10:55

Năm 2023, Hà Nội phấn đấu có thêm 61 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 33 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 4 huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao…

agribank
Thaco
Top