Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Chủ nhật, ngày 23 tháng 6 năm 2024  

Báo chí đồng hành với Chương trình OCOP Quảng Ngãi

20/06/2024 09:58

Triển khai từ năm 2019 đến nay, Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đã lan tỏa, đi vào chiều sâu trên khắp địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Top