Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 2 tháng 6 năm 2023  

Năm 2023, Hà Nội phấn đấu thu nhập của nông dân đạt 70 triệu đồng/người

24/05/2023 09:42

Ban Chỉ đạo Chương trình số 04 của Thành ủy Hà Nội khóa XVII vừa ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện Chương trình số 04-CTr/TU về "Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành Nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025".

agribank
Thaco
Top