Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ hai, ngày 27 tháng 5 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 10 tháng 5 năm 2024 | 21:26

Nghệ An có thêm 18 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu

Mới đây, Hội đồng thẩm định NTM tỉnh Nghệ An tổ chức bỏ phiếu thẩm định các xã đạt chuẩn NTM các mức độ lần thứ 4, năm 2024.

Hiện tại, Nghệ An có 83 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 12 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu

Đại diện Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Nghệ An đã báo cáo sơ lược tình hình chấm thẩm định đợt 4 tại các xã. Trong đó, nhấn mạnh bối cảnh kinh tế - xã hội có những khó khăn mới, có xã thời điểm đăng ký với tỉnh mới chỉ đạt 14 hoặc 15 tiêu chí.

Tuy vậy, nhờ sự nỗ lực và được sự hỗ trợ tiếp sức của tỉnh và huyện, các xã đã kịp thời hoàn thành các tiêu chí đề ra. Kết quả thẩm tra của UBND các huyện và Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng cho thấy 20 xã được đưa vào danh sách bỏ phiếu đợt này không có nợ đọng trong quá trình xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao hay nông thôn mới kiểu mẫu. Vì thế, Hội đồng Thẩm định nông thôn mới cấp tỉnh đã tiến hành thẩm định và đưa vào danh sách để bỏ phiếu.

Một góc NTM tại huyện Nam Đàn.

Kết quả bỏ phiếu, 20/20 thành viên Hội đồng Thẩm định nông thôn mới tỉnh nhất trí tán thành đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh công nhận 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới các mức độ đợt 4, năm 2024.

Đến thời điểm này, Nghệ An có 319/411 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 83 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Đến hết năm 2025, Nghệ An phấn đấu có 340 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 135 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 34 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và 11 đơn vị cấp huyện hoàn thành/đạt chuẩn nông thôn mới.

 

Lưu Khuyên
Ý kiến bạn đọc
Top