Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ hai, ngày 4 tháng 3 năm 2024  

Cả nước có 1.623 xã nông thôn mới nâng cao

16/02/2024 09:13

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, lũy kế đến đầu tháng 2-2024, cả nước có 6.370/8.167 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM); bình quân cả nước đạt 16,9 tiêu chí/xã.

Top