Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 18 tháng 6 năm 2024  

Cả nước có 347 xã nông thôn mới kiểu mẫu

08/06/2024 09:18

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, lũy kế đến hết tháng 5-2024, cả nước có 6.370/8.167 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM); bình quân cả nước đạt 17,1 tiêu chí/xã.

Top