Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 15 tháng 6 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 8 tháng 6 năm 2024 | 9:18

Cả nước có 347 xã nông thôn mới kiểu mẫu

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, lũy kế đến hết tháng 5-2024, cả nước có 6.370/8.167 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM); bình quân cả nước đạt 17,1 tiêu chí/xã.

Trong đó, có 1.874 xã NTM nâng cao, tăng 14 xã so với tháng 4/2024; 347 xã NTM kiểu mẫu, tăng 7 xã so với tháng 4/2024. Cùng đó, có 284 đơn vị cấp huyện thuộc 58 tỉnh, thành phố hoàn thành nhiệm vụ/đạt chuẩn NTM, tăng 1 huyện so với tháng trước; trong đó 3 huyện đạt chuẩn NTM nâng cao. Cả nước có 22 tỉnh, thành phố có 100% số xã đạt chuẩn NTM. Ngoài ra, công nhận 12.758 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên với 6.957 chủ thể tham gia. 

Đoạn đường đi qua xã NTM kiểu mẫu Trường Thành, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ.

Trong tháng 6 này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Thủ tướng Chính phủ xin chủ trương sửa đổi, bổ sung một số quy định tỉnh/ thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Ðồng thời, hướng dẫn các địa phương triển khai có hiệu quả các chương trình chuyên đề do Bộ được giao chủ trì. Mặt khác, tiếp tục đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP; tổ chức các lớp tập huấn trực tuyến về hướng dẫn thực hiện các tiêu chí NTM giai đoạn 2021-2025 mới được ban hành...

 

L.Mẫn/Báo Cần Thơ
Ý kiến bạn đọc
Top