Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 24 tháng 2 năm 2024  
Thứ tư, ngày 7 tháng 2 năm 2024 | 21:16

17 xã ở Hà Nam được đề nghị công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2023

UBND tỉnh Hà Nam vừa tổ chức họp Hội đồng thẩm định xét, đề nghị công nhận các xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2023.

Tại cuộc họp, các đại biểu được nghe lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình bày báo cáo tổng hợp kết quả thẩm định hồ sơ và mức độ đạt chuẩn xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu năm 2023 đối với 17 xã gồm: Đồng Du, Bình Nghĩa, La Sơn, Tràng An, Bồ Đề, Đồn Xá (huyện Bình Lục); Thụy Lôi, Lê Hồ, Liên Sơn (huyện Kim Bảng); Công Lý, Nguyên Lý, Tiến Thắng (huyện Lý Nhân); Trịnh Xá, Tiên Hải (thành phố Phủ Lý); Liêm Thuận, Liêm Túc (huyện Thanh Liêm) và  Yên Nam (thị xã Duy Tiên).

Hội đồng thẩm định xét, đề nghị công nhận các xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2023.

Theo đó, trình tự, thủ tục, hồ sơ đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2023 của UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã đã đáp ứng đầy đủ các bước, thành phần hồ sơ và nội dung yêu cầu theo quy định tại Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Kết quả thẩm định mức độ đạt chuẩn các nội dung, tiêu chí NTM nâng cao của các sở, ngành chức năng cũng cho thấy: Sau thời gian tập trung quyết liệt xây dựng NTM nâng cao, đến nay 17 xã đều đã đạt chuẩn 100% các tiêu chí theo đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí xã NTM và Bộ tiêu chí về xã NTM nâng cao trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021 – 2025. Các địa phương không có nợ đọng xây dựng cơ bản NTM. Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội luôn ổn định, không phức tạp về an ninh trật tự theo quy định của Bộ Công an.

Các thành viên Hội đồng thẩm định bỏ phiếu đề nghị xét công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2023

Việc tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về xây dựng NTM nâng cao được tiến hành theo đúng quy trình, hướng dẫn, đảm bảo tỷ lệ hộ dân được khảo sát và lấy ý kiến, đều chiếm tỷ lệ trên 80% trở lên; tỷ lệ hài lòng của người dân trên địa bàn đối với kết quả xây dựng NTM nâng cao của các xã đều đạt yêu cầu theo quy định, từ câu hỏi số 1 – 18 đều đạt từ 88,66%, riêng câu hỏi số 19 đều đạt từ 97,8% trở lên.

Tại hội nghị, các thành viên hội đồng thẩm định đã tiến hành bỏ phiếu đề nghị xét công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2023 đối với 17 xã. Đây là một bước trong quy trình hoàn thiện hồ sơ đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét ra quyết định công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao đối với 17 địa phương trên.

Kết quả, 100% thành viên Hội đồng nhất trí đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh công nhận 17 xã của 6 huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2023.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam-Nguyễn Đức Vượng, Chủ tịch Hội đồng thẩm định đã thống nhất kết quả bỏ phiếu của các thành viên Hội đồng thẩm định và các ý kiến đóng góp thảo luận tại hội nghị. Đến thời điểm này, Hà Nam đã có 48 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Theo Chủ tịch Hội đồng thẩm định, các xã sau khi về đích NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu cần tiếp tục quan tâm nâng cao các tiêu chí môi trường, thu nhập và an ninh trật tự. Đây là những tiêu chí khó bền vững, các xã đã hoàn thành việc xây dựng NTM nâng cao, cần tiếp tục đăng ký phấn đấu xây dựng và hoàn thiện xã NTM kiểu mẫu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam-Nguyễn Đức Vượng cũng yêu cầu lãnh đạo  các địa phương tập trung chỉ đạo và triển khai các nội dung, giải pháp cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế để thực hiện duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu về lĩnh vực nổi trội nhất, phấn đấu xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu đảm bảo thiết thực, hiệu quả và đi vào chiều sâu, bền vững.

 

Hà Nam
Ý kiến bạn đọc
Top