Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 30 tháng 9 năm 2022  

Kết hợp sản xuất chè với hoạt động du lịch làng nghề tại xã Ba Trại

Phát triển nông nghiệp kết hợp với du lịch, đặc biệt du lịch làng nghề truyền thống sản xuất chè đang là định hướng đúng đắn của chính quyền địa phương và nhân dân xã Ba Trại (Ba Vì, Hà Nội). Từ đây, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo giá trị văn hóa riêng biệt cho sản phẩm cây chè.

agribank
Thaco
Top