Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 23 tháng 7 năm 2024  
Thứ ba, ngày 9 tháng 7 năm 2024 | 14:30

Phối hợp thực hiện chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn Hà Nội

Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội và Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Chi nhánh Hà Tây vừa tổ chức Hội nghị ký kết hợp đồng nguyên tắc phối hợp thực hiện Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 6/7/2012 của UBND thành phố Hà Nội.

Thực hiện Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 6/7/2012 của UBND thành phố Hà Nội ban hành quy định thí điểm một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng hạ tầng nông thôn thành phố Hà Nội giai đoạn 2012 – 2016, Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội và Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT chi nhánh Hà Tây vừa tổ chức Hội nghị ký kết hợp đồng nguyên tắc phối hợp thực hiện Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 6/7/2012 của UBND thành phố Hà Nội.

Khuyến khích vay vốn để phát triển nông nghiệp

Tại hội nghị, hai bên đã thống nhất và đi đến ký kết hợp đồng nguyên tắc phối hợp thực hiện Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND. Theo hợp đồng nguyên tắc được hai bên ký kết, các tổ chức, cá nhân được thụ hưởng một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp có liên quan đến vấn đề vay vốn và hỗ trợ lãi suất từ hệ thống ngân hàng thương mại, đó là chính sách khuyến khích đầu tư sản xuất giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản; chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng cơ sở sơ chế, chế biến, bảo quản giống, bảo quản nông sản; chính sách khuyến khích đầu tư cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung; chính sách khuyến khích đầu tư thực hiện cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp.

Thực hiện Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND sẽ là cơ hội để các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn Hà Nội được hỗ trợ, khuyến khích đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng hạ tầng nông thôn nhằm phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, chất lượng cao, an toàn vệ sinh thực phẩm, hoàn thành chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới thành phố đề ra.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PV
Ý kiến bạn đọc
Top