Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 31 tháng 1 năm 2023  

Nô nức Lễ hội Lồng Tông ở Tuyên Quang

29/01/2023 20:58

Ngày 29/1, UBND huyện Chiêm Hóa (Tuyên Quang) tổ chức Lễ hội Lồng Tông - Ngày hội xuống đồng. Đây là lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc Tày.

agribank
Top