Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ hai, ngày 11 tháng 12 năm 2023  

Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cần làm triệt để, chứ không phải 'làm để cho có'

22/11/2023 19:57

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã làm ngày càng tốt, có thêm nhiều kinh nghiệm, bài học; cần xây dựng lý luận về công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Việt Nam.

Top