Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 20 tháng 12 năm 2023 | 21:18

Tổng Bí thư: Đánh trúng và đúng các loại tội phạm một cách khẩn trương, hiệu quả

Trao đổi với Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Đảng ủy Công an TƯ cần thực hiện tốt hơn nữa phương châm lấy phòng làm trọng, kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa với quyết tâm tấn công, đánh trúng, đánh đúng các loại tội phạm theo tinh thần tích cực, khẩn trương, hiệu quả...

Sáng 20/12 tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương (CATW) tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả, kiểm điểm lại việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023; đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị; cho ý kiến về các văn bản trình Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 79.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy CATW dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng dự có Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Tại Hội nghị, các đại biểu thảo luận, cho ý kiến đối với: Báo cáo tổng kết công tác đảng của Đảng bộ CATW năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND) thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới; Các nội dung chính của Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 79; Báo cáo các công việc Ban Thường vụ Đảng ủy CATW đã chỉ đạo thực hiện trong Quý IV/2023…

Các đại biểu thống nhất đánh giá: Năm 2023, Đảng uỷ CATW đã lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả, toàn diện các mặt công tác đề ra, giữ vững thế chủ động chiến lược, môi trường hoà bình, ổn định, an ninh, an toàn xã hội, phục vụ thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nổi bật:

Tham mưu với Đảng và Nhà nước nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng về bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; quyết tâm, quyết liệt thực hiện nhiều giải pháp xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh.

Lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng CAND hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ công tác công an năm 2023. Trong đó, tăng cường bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, thông tin, truyền thông, kinh tế - xã hội, tôn giáo và an ninh mạng; bảo đảm ổn định chính trị, không có điểm nóng phức tạp về an ninh, trật tự. Chỉ đạo triển khai quyết liệt các giải pháp, nhận diện, phòng chống tội phạm, kéo giảm tội phạm, tạo chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội.

Gương mẫu, đi đầu, chỉ đạo triển khai quyết liệt, trên nhiều hướng các giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần quan trọng bảo vệ Đảng, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đảng ủy CATW, Bộ Công an đã phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các cơ quan khối nội chính trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; có nhiều bước tiến mới trong điều tra, khám phá nhiều vụ án lớn; đã khởi tố mới, điều tra nhiều vụ án tham nhũng, tiêu cực đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội rất quan tâm.

Chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đạt nhiều kết quả quan trọng, hướng tới phục vụ người dân, lấy an toàn của người dân là trên hết và tạo sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức và hành vi của toàn xã hội. Các mặt công tác hỗ trợ tư pháp và thi hành án hình sự tại cộng đồng; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; pháp chế; cải cách hành chính; đối ngoại và hợp tác quốc tế, hậu cần, kỹ thuật… đều có sự chuyển biến mang tính “bước ngoặt”, nhanh chóng đáp ứng nhu cầu của xã hội và yêu cầu thực tiễn đặt ra trong tình hình mới.

Lãnh đạo công tác xây dựng Đảng bộ, xây dựng lực lượng CAND đạt nhiều kết quả quan trọng, tạo chuyển biến mạnh mẽ về tư tưởng, nhận thức, hành động của tổ chức đảng, cấp uỷ, người đứng đầu cấp uỷ, thủ trưởng đơn vị, đảng viên, cán bộ. Trong đó, công tác chính trị, tư tưởng được đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Công tác xây dựng tổ chức Đảng và công tác đảng viên tập trung thực hiện. Cơ bản hoàn thành việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bên trong của Công an đơn vị, địa phương; tăng cường lực lượng Công an cho cơ sở. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong CAND được chú trọng đẩy mạnh. Công tác quần chúng được tăng cường. Vai trò lãnh đạo của các cấp uỷ đảng có nhiều đổi mới và được nâng cao.

Hội nghị thống nhất đánh giá cao kết quả 02 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; tiếp tục khẳng định đây là một chủ trương đúng đắn, mang tầm chiến lược của Đảng, Nhà nước nhằm xây dựng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại – xứng đáng là lực lượng vũ trang trọng yếu, bảo vệ chế độ, bảo vệ Đảng, Nhà nước và Nhân dân, duy trì ổn định an ninh, trật tự, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Hội nghị thống nhất đưa ra trình Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 79 phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 với 03 nhóm mục tiêu, 08 nhóm nhiệm vụ, giải pháp và 03 giải pháp trọng tâm, đột phá đã đề ra từ năm trước với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, huy động sức mạnh tổng hợp của toàn lực lượng để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng, giao phó.

Tại Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng, tinh thần gương mẫu, đi đầu và những kết quả đạt được của Đảng ủy CATW, Bộ Công an trong năm 2023.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và với tình cảm cá nhân, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng và biểu dương những thành tích, chiến công của Đảng ủy CATW, Bộ Công an và ngành Công an nước nhà. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Đảng uỷ CATW là tập thể luôn luôn đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo, bám sát nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tiễn, đề cao trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo đã để lại nhiều kết quả và dấu ấn nổi bật, thể hiện cao nhất trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Trao đổi với Hội nghị, Tổng Bí thư điểm lại, ghi nhận những kết quả nổi bật trong năm bản lề 2023, đồng thời lưu ý, nhấn mạnh một số nội dung cần tập trung trong lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá: "Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã phối hợp rất chặt chẽ, có lớp lang, có cách làm bài bản và có hiệu quả với các cơ quan khối nội chính trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Có nhiều bước tiến mới trong điều tra, khám phá nhiều vụ án lớn rồi điều tra nhiều vụ án tham nhũng, tiêu cực đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp. Dư luận xã hội rất quan tâm xảy ra trong lĩnh vực chuyên môn sâu, hoạt động khép kín, có sự đan xen giữa khu vực nhà nước và khu vực ngoài nhà nước mà từ trước tới nay chúng ta chưa xử lý được. như tiếp tục điều tra mở rộng giai đoạn 2 của vụ án liên quan đến Công ty Việt Á Vụ án xảy ra tại Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao. Các vụ án xảy ra Tập đoàn Tân Hoàng Minh, FLC Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Công ty An Đông xử lý nghiêm nhiều bị can là cán bộ cấp cao, cả đương chức và nghỉ hưu theo tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể đó là ai, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước mà tôi vẫn thường hay nói đây là xu thế tất yếu, không thể đảo ngược được, chúng ta phải làm thôi".

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị, Đảng ủy CATW cần chủ động nghiên cứu một cách cơ bản, có hệ thống và tích cực, tham mưu với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương đề ra các chủ trương, chính sách, pháp luật về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và mở rộng quan hệ đối ngoại của đất nước gắn với các đề án, kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh, trật tự. Tiếp tục thực hiện đồng bộ và hiệu quả các chủ trương, giải pháp bảo đảm an ninh quốc gia, chủ quyền lãnh thổ. Quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả hơn nữa trong việc thực hiện các giải pháp phòng, chống tội phạm, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: "Cần thực hiện tốt hơn nữa phương châm lấy phòng làm trọng, kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa với quyết tâm tấn công, đánh trúng, đánh đúng các loại tội phạm theo tinh thần tích cực, khẩn trương, hiệu quả, thực hiện thật tốt khẩu hiệu hành động của lực lượng Công an nhân dân và các đồng chí mới nhấn mạnh trong năm 2023 mới đây và dự kiến trong năm 2024 là xây dựng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Muốn vậy thì toàn lực lượng công an nhân dân phải tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các biện pháp công tác, đồng thời cải tiến công tác lãnh đạo, chỉ huy theo hướng sâu sát cơ sở nhằm tổ chức thực hiện thắng lợi các chủ trương, kế hoạch công tác đã đề ra bảo đảm tiến độ, nâng cao chất lượng điều tra, xử lý tội phạm, nhất là các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo".

Cùng với đó, Đảng bộ CATW cần tiếp tục nỗ lực phấn đầu, gương mẫu, đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và Kết luận số 21-KL/TW của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý thật nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Cụ thể, cần chủ động xây dựng các phương án, các giải pháp cụ thể để phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động chống đối, nhất là hoạt động tình báo,gián điệp, thâm nhập, tác động chuyển hóa nội bộ, cài cắm nội gián, thực hiện hoạt động phá hoại, nhất là vào thời điểm chúng ta chuẩn bị cho Đại hội các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án, các phương án phòng, chống biểu tình, gây rối, gây bạo loạn, khủng bố, bắt cóc con tin, thách bản màu cách mạng đường phố và xử lý tình hình phức tạp liên quan đến vấn đề Biển Đông bảo vệ tuyệt đối an toàn, an ninh các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa đối ngoại của đất nước, các hoạt động vào các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách, các hội nghị quốc tế tổ chức tại Việt Nam bảo đảm vững chắc an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh kinh tế, an ninh thông tin, an ninh mạng, an ninh xã hội, tôn giáo, dân tộc, ANTT tại các địa bàn chiến lược Thành phố lớn, trọng tâm là chủ động phát hiện, tham mưu ngăn ngừa, xử lý từ sớm, từ xa tại cơ sở, không để phát sinh thành điểm nóng về ANTT tuyệt đối không để xảy ra các vụ việc đột xuất, bất ngờ dẫn đến bị động về mặt chiến lược.

 

Theo VOV.VN
Ý kiến bạn đọc
Top