Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 23 tháng 7 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 5 tháng 7 năm 2024 | 14:31

Nhân lên Niềm tin

Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội Khóa XV đã bế mạc chiều 29 tháng 6 sau hai đợt họp với 27,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao.

Kỳ họp đã xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng nhằm tạo tiền đề đưa đất nước vượt qua khó khăn, thách thức chưa có tiền lệ, tiếp tục phát triển ổn định, bền vững theo đúng định hướng Đại hội XIII của Đảng xác định.

Cử tri và Nhân dân nhận xét, Kỳ họp để lại nhiều điểm nhấn nổi bật, quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước, trong đó có những quyết định liên quan đến công tác nhân sự chủ chốt của đất nước. Thứ hai, đây là Kỳ họp có khối lượng nội dung về công tác lập pháp nhiều nhất tại một kỳ họp (thông qua 11 Luật và 21 Nghị quyết của Quốc hội; đồng thời, thảo luận lần đầu để cho ý kiến 11 dự Luật).

Toàn cảnh phiên khai mạc Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Thứ ba, các phiên giám sát tối cao tình hình thực hiện Nghị quyết 43/2022/QH15 ngày 11/1/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia  đến hết năm 2023 (ngày 25/5), thảo luận về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2023; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2024 (ngày 29/5), cũng như 2,5 ngày (từ 4/6 đến hết sáng 6/6) Quốc hội thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn 4 nhóm vấn đề đang được xã hội đặc biệt quan tâm đã cho thấy tinh thần trách nhiệm cao của đại biểu Quốc hội, Chính phủ và các tư lệnh ngành trước các vấn đề kinh tế - xã hội nóng bỏng.

Thứ tư, việc Quốc hội xem xét thông qua Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 luật (Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Các tổ chức tín dụng), nội dung bổ sung theo đề xuất của Chính phủ, đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại Phiên họp 34 để các Luật Đất đai, Luật Kinh doanh nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Các tổ chức tín dụng được triển khai từ 1/8/2024 (sớm 5 tháng), nhằm khơi thông nguồn lực đất đai theo Nghị quyết số 18 của BCH TƯ Đảng (Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao) và gỡ khó cho kinh doanh bất động sản - lĩnh vực kinh tế đặc biệt quan trọng vì liên quan đến nhiều ngành công nghiệp và là vấn đề an sinh xã hội.

Theo cử tri và Nhân dân, hoạt động của Quốc hội tiếp tục được đổi mới nên dù thời gian không dài nhưng Kỳ họp đã hoàn thành khối lượng công việc rất lớn với chất lượng cao. Thứ hai, các vị đại biểu Quốc hội và các vị tư lệnh ngành tạo được Niềm tin đối với cử tri và Nhân dân bởi ý thức trách nhiệm cao trong vai trò là người đại diện của Nhân dân, thông qua các ý kiến tham luận, kiến nghị, đề xuất, tranh luận, chất vấn của đại biểu và cách trả lời ngắn gọn, rõ ràng, có trọng tâm, trọng điểm, có giải pháp cụ thể và rõ trách nhiệm trên cơ sở nắm chắc lĩnh vực được giao quản lý, điều hành của các tư lệnh ngành.

Thứ ba, không khí làm việc sôi nổi, dân chủ, thẳng thắn, trên tinh thần xây dựng tại các phiên họp của Quốc hội, nhất là những phiên được phát thanh, truyền hình trực tiếp được cử tri đánh giá cao. Coi đó là những đổi mới tích cực. 

Thứ tư, cử tri và Nhân dân cho rằng, các vấn đề đại biểu Quốc hội phân tích, đề xuất tại phiên giám sát việc thực hiện Nghị quyết 43 của Quốc hội cũng như phiên thảo luận về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2023 cũng như những câu hỏi chất vấn, những tranh luận của đại biểu đều phản ánh đúng thực tiễn, trúng những mong muốn của cử tri, nhiều tham luận, tranh luận thể hiện rõ tầm của đại biểu về những vấn đề cần phải chuẩn bị từ sớm, từ xa, như: vấn đề xử lý các dòng sông chết, thu thuế các phiên livetream bán hàng, rác thải công nghiệp mới, xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc,…

Những điều đó cho thấy các vị đại biểu Quốc hội đã bám sát thực tiễn cuộc sống, nắm được tâm tư nguyện vọng của Nhân dân, cử tri.

Thứ năm, cử tri và Nhân dân cho rằng, Niềm tin cũng tăng lên khi thấy các vị tư lệnh ngành cùng các thành viên Chính phủ chủ động, linh hoạt và thẳng thắn trong trả lời chất vấn, tranh luận cùng đại biểu. Điều này cho thấy, Đảng và Nhà nước đã chọn đúng người để giao nhiệm vụ.

Thứ sáu, không chỉ Nhân dân và cử tri mà các vị đại biểu Quốc hội cũng nhận xét, các tư lệnh ngành đã thể hiện rõ nhiều mặt, như: nắm chắc ngành mình được giao phụ trách, nắm chắc những vấn đề còn tồn tại do ngành quản lý nên đã đưa ra những giải pháp xử lý phù hợp, tỏ rõ sự sắc sảo trong công việc cũng như trong trả lời chất vấn, tranh luận cùng đại biểu…

Từ những Niềm tin trên, cử tri và Nhân dân tin tưởng rằng, Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội tiếp tục phát huy trách nhiệm là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của đất nước trong việc thực hiện quyền lập hiến, lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước để đồng hành cùng Chính phủ thực hiện mục tiêu Đại hội XIII đã thông qua: Đến năm 2025, là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Đến năm 2030, là  nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao…

 

Hiền Anh
Ý kiến bạn đọc
Top