Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ hai, ngày 29 tháng 5 năm 2023  

Hội Làm vườn Việt Nam tăng cường hoạt động liên kết

28/12/2021 11:32

Chủ tịch Hội Làm vườn Việt Nam Nguyễn Xuân Hồng nhấn mạnh: Trước những thách thức của đại dịch Covid-19, thời gian tới, Hội Làm vườn (HLV) sẽ tăng cường hoạt động liên kết đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng hữu cơ, thích ứng với biến đổi khí hậu.

agribank
Thaco
Top