Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 8 tháng 10 năm 2022  

Hội Làm vườn Việt Nam tăng cường hoạt động liên kết

Chủ tịch Hội Làm vườn Việt Nam Nguyễn Xuân Hồng nhấn mạnh: Trước những thách thức của đại dịch Covid-19, thời gian tới, Hội Làm vườn (HLV) sẽ tăng cường hoạt động liên kết đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng hữu cơ, thích ứng với biến đổi khí hậu.

agribank
Thaco
Top