Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 15 tháng 6 năm 2024  

Bổ nhiệm ông Hoàng Đình Văn giữ chức Trưởng phòng Phóng viên

04/03/2024 11:45

Tạp chí Kinh tế nông thôn vừa tổ chức công bố quyết định về việc bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Phóng viên.

Top