Thông báo thay đổi nhân sự Văn phòng đại diện tại Nghệ An và Đà Nẵng

KTNT Tổng biên tập Báo Kinh tế nông thôn Nguyễn Anh Tuấn vừa ký các quyết định liên quan đến việc không tái bổ nhiệm, giao nhiệm vụ cho cán bộ thuộc hai văn phòng trực thuộc tại Nghệ An và Đà Nẵng.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc rà soát, chấn chỉnh hoạt động của văn phòng đại diện, phóng viên thường trú và căn cứ vào nhu cầu, hoạt động thực tế, Tổng biên tập Báo Kinh tế nông thôn Nguyễn Anh Tuấn vừa ký các quyết định liên quan đến việc không tái bổ nhiệm, giao nhiệm vụ cho cán bộ thuộc hai văn phòng trực thuộc tại Nghệ An và Đà Nẵng.

* Ngày 22/2/2018, Tổng biên tập Nguyễn Anh Tuấn ký Quyết định số 54/QĐ-KTNT không tái bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, Trưởng Văn phòng đại diện Báo Kinh tế nông thôn tại Đà Nẵng, từ ngày 1/3/2018.

* Cũng trong ngày 22/2/2018, Tổng biên tập Nguyễn Anh Tuấn ký Quyết định số 56/QĐ-KTNT không tái bổ nhiệm ông Phan Đình Lam, Trưởng Văn phòng đại diện Báo Kinh tế nông thôn tại Nghệ An, từ ngày 1/3/2018.

* Cùng ngày, Tổng biên tập Nguyễn Anh Tuấn ký Quyết định số 58/QĐ-KTNT bổ nhiệm ông Phạm Ngọc Thủy, Thư ký Phòng Phóng viên, kiêm nhiệm chức vụ Trưởng Văn phòng đại diện Báo Kinh tế nông thôn tại Nghệ An, thời hạn 01 năm (từ ngày 1/3/2018 đến hết ngày 28/2/2019).

Ông Thủy có nhiệm vụ tổ chức, kiện toàn bộ máy nhân sự để thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy chế hoạt  động của Văn phòng đại diện Báo Kinh tế nông thôn tại Nghệ An do Tổng biên tập ban hành.

 

KTNT

Ý kiến của bạn