Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 28 tháng 5 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 13 tháng 4 năm 2024 | 13:57

Thanh Hoá đảm bảo cấp nước sạch cho người dân

Mới đây, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành công văn số 5009/ UBND-NN, về giao tổ chức hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024

Theo cuộc phát động Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường của Thủ tướng Chính phủ từ năm 1998 đến nay, được các Ban ngành Trung ương, địa phương và nhân dân cả nước tích cực hưởng ứng, đạt được những kết quả đáng khích lệ, góp phần làm thay đổi chất lượng và điều kiện sống của người dân nông thôn.

Nhằm nâng cao hiểu biết, trách nhiệm, sự tham gia của người dân, hộ gia đình, cộng đồng, ban ngành đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội và chính quyền địa phương trong việc thúc đẩy thực hiện cấp nước an toàn, bảo vệ nguồn nước, công trình cấp nước, chủ động triển khai các giải pháp cấp nước, thu, trữ nước an toàn để đảm bảo đủ nước sạch cho người dân, nhất là những khu vực chịu ảnh hưởng của nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, ô nhiễm nguồn nước.

Xử lý đảm bảo nguồn nước đúng, chủ động triển khai các giải pháp cấp nước, thu, trữ nước an toàn để đảm bảo đủ nước sạch cho người dân (Ảnh minh họa)

Xử lý đảm bảo nguồn nước đúng, chủ động triển khai các giải pháp cấp nước (Ảnh minh họa)

Bên cạnh đó, thực hành tốt vệ sinh cá nhân, hướng tới bảo vệ sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, nâng cao chất lượng cuộc sống và đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững.

Nguồn nước đảm bảo nâng cao chất lượng cuộc sống và đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững

Hệ thống xử lý nguồn nước đảm bảo, nâng cao chất lượng cuộc sống và đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững (Ảnh minh họa)

Để thực hiện tốt cuộc vận động theo công văn số 2412/ BNN-TL, ngày 03/4/2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông về tổ chức, hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang chỉ đạo và giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024 trên địa bàn tỉnh theo nội dung Công văn của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Đồng thời, báo cáo Bộ Nông nghiệp và PTNT,  UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 31/8/2024.

 

Thanh Duyên
Ý kiến bạn đọc
Top