Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 28 tháng 5 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024 | 17:48

Thanh Hoá phát động Giải Búa liềm vàng cấp tỉnh năm 2024

Nhằm khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác xây dựng Đảng, tạo sự quan tâm của cán bộ, đảng viên và toàn xã hội đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hoá đã phát động Giải Búa liềm vàng trên địa bàn tỉnh năm 2024.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hoá vừa phát đi công văn đề nghị thường trực các huyện, thị, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc, Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hoá, cơ quan Báo, Đài phát thanh – truyền hình Thanh Hoá và các cơ quan báo chí Trung ương trên địa bàn tỉnh hưởng ứng thực hiện Kế hoạch số 168- KH/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IX, năm 2024 và kế hoạch số 123- KH/BTGTU của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa về tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) trên địa bàn tỉnh năm 2024.

Tại lễ giải “Búa liềm vàng” toàn quốc lần thứ VIII 2023, tỉnh Thanh Hoá có 2 tác phẩm đoạt giải.

Mục đích nhằm khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác xây dựng Đảng, tạo sự quan tâm của cán bộ, đảng viên và toàn xã hội đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Tiếp tục thu hút sự quan tâm hưởng ứng tích cực của cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí tham gia viết, sáng tạo các tác phẩm báo chí về xây dựng Đảng, góp phần nâng cao chất lượng tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng.

Báo Thanh Hoá và Đài phát thanh – truyền hình Thanh Hoá tổ chức thực hiện mỗi tháng ít nhất 8 tác phẩm (bài viết, phóng sự) đăng tải, phát sóng tham dự giải cấp tỉnh; phấn đấu ít nhất 1 tác phẩm tham dự Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng. Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hoá, các cơ quan báo chí Trung ương tích cực giới thiệu, tuyên truyền, hưởng ứng tham dự giải.

Theo kế hoạch Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo - tỉnh Thanh Hoá đồng tổ chức giải, để tuyển chọn và trao cho các tác giả (nhóm tác giả), tác phẩm báo chí xuất sắc viết về xây dựng Đảng trên các mặt: chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, thuộc các lĩnh vực công tác tổ chức – cán bộ, tuyên giáo, kiểm tra, dân vận, đối ngoại, phòng chống tham nhũng…

Với những trọng tâm như: Về công tác tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các chủ trương của Đảng về xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tình hình, kết quả nổi bật, những giải pháp đẩy mạnh xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị của Ban chấp hành TƯ Đảng khoá XIII;  việc thực hiện Nghị quyết số 58 – NQ/TW ngày 08/5/2020 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX; xây dựng Đảng về đạo đức và thực hiện các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chạy chức, chạy quyền, “lợi ích nhóm”…

Giải cũng dành để trao cho các cơ quan báo chí và ban tuyên giáo, ban tổ chức cấp ủy tiêu biểu trong tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và tổ chức Giải Búa liềm vàng trên địa bàn tỉnh, vinh danh nhà báo có nhiều đóng góp trong công tác tuyên truyền về xây dựng đảng và biểu dương những tấm gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Lễ công bố và trao giải dự kiến tổ chức vào cuối tháng 11- 2024. Các tác phẩm đoạt giải sẽ được lựa chọn gửi tham dự Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IX, năm 2024.

Mọi tác phẩm tham dự giải gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Thanh Hoá.

Địa chỉ: Số 04 Hà Văn Mao, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa.

Thời gian tác phẩm dự giải được tính từ ngày 15/10/2023 - 15/10/2024.

Về số lượng giải thưởng:

- Tác phẩm: Có 5 giải A, 7 giải B, 11 giải C, 15 giải khuyến khích.

- Cơ quan báo chí: Có 4 giải đồng hạng.

- Ban tuyên giáo, ban tổ chức cấp ủy: Có 4 giải tiêu biểu.

Về giá trị giải thưởng:

- Giải A: 6.000.000 đồng

- Giải B: 4.000.000 đồng

- Giải C: 2.000.000 đồng

- Giải khuyến khích: 1.000.000 đồng

- Giải tập thể xuất sắc: 2.000.000 đồng.

 

Lê Thức
Ý kiến bạn đọc
Top