Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 16 tháng 7 năm 2024  
Thứ tư, ngày 18 tháng 7 năm 2018 | 11:10

Thông báo nhân sự mới Văn phòng đại diện tại Thanh Hóa và Hà Tĩnh

Tổng biên tập Báo Kinh tế nông thôn Nguyễn Anh Tuấn vừa ký các quyết định liên quan đến nhân sự tại hai văn phòng tại Thanh Hóa và Hà Tĩnh.

* Ngày 10/7/2018, Tổng biên tập Nguyễn Anh Tuấn ký Quyết định số 297/QĐ-KTNT miễn nhiệm Trưởng Văn phòng đại diện Báo Kinh tế nông thôn tại Thanh Hóa đối với ông Lê Văn Thơm. Đồng thời, bổ nhiệm ông Lê Xuân Sơn làm Trưởng Văn phòng đại diện Báo Kinh tế nông thôn tại Thanh Hóa.

* Ngày 11/7/2018, Tổng biên tập Nguyễn Anh Tuấn ký Quyết định số 301/QĐ-KTNT miễn nhiệm Trưởng Văn phòng đại diện Báo Kinh tế nông thôn tại Hà Tĩnh và chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Nguyễn Anh Bình, từ ngày 15/7/2018 vì lý do sức khỏe, tuổi cao. Đồng thời, tiếp nhận và cử bà Nguyễn Thị Trà Giang làm phóng viên thường trú tại Hà Tĩnh, từ ngày 15/7/2018. 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top