Thông báo trụ sở làm việc Cơ quan Đại diện phía Nam - Báo Kinh tế nông thôn

KTNT KTNT - Báo Kinh tế nông thôn (kinhtenongthon.vn), Cơ quan ngôn luận của Trung ương của Hội Làm vườn Việt Nam (VACVINA), là diễn đàn của người làm kinh tế và xây dựng nông thôn mới.

Nhằm thông tin kịp thời các vấn đề về nông nghiệp, nông thôn, kinh tế - xã hội trên địa bàn khu vực phía Nam, Ban biên tập Báo Kinh tế nông thôn đã quyết định thành lập Cơ quan Đại diện phía Nam và Văn phòng Đại diện tại TP. Hồ Chí Minh.

Cơ quan Đại diện phía Nam và Văn phòng Đại diện Báo Kinh tế nông thôn tại TP. Hồ Chí Minh chỉ có địa chỉ duy nhất tại: Số 58 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa Kao, quận 1, TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại liên hệ: (84 - 8) 39105410. Fax: (84 - 8) 22476739.

Trân trọng thông báo để quý cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân biết để liên hệ công việc.

Kinh tế nông thôn

 

KTNT

Ý kiến của bạn