Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 23 tháng 7 năm 2024  
Thứ hai, ngày 29 tháng 5 năm 2023 | 16:15

Phổ biến Quy chế hoạt động của Tạp chí Kinh tế nông thôn

Ngày 29/5, Tạp chí Kinh tế nông thôn tiến hành phổ biến Quy chế hoạt động của Tạp chí vừa được Chủ tịch Hội Làm vườn Việt Nam thông qua. Tham dự có ông Nguyễn Duy Lượng, Bí thư Chi bộ, Phó chủ tịch Hội Làm vườn Việt Nam, cùng toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên tại Tòa soạn.

Ngày 10/5/2023, Chủ tịch Hội Làm vườn Việt Nam ký Quyết định số 36/QĐ-HLV về việc ban hành Quy chế hoạt động của Tạp chí Kinh tế nông thônÔng Nguyễn Anh Tuấn, Tổng biên tập Tạp chí Kinh tế nông thôn đã phổ biến đến toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên Quy chế vừa được Hội Làm vườn Việt Nam thông qua.

Theo đó, Quy chế gồm: 5 Chương, 16 điều gồm: phạm vi hoạt động, đối tượng phục vụ Tạp chí phối hợp hoạt động và phục vụ các Hội thành viên, đơn vị trực thuộc Hội, hội viên của Hội, cũng như các tổ chức, cá nhân, bạn đọc ở trong nước và ngoài nước có quan tâm, cộng tác phối hợp với Tạp chí theo quy định pháp luật và Điều lệ Hội.

Với tôn chỉ, mục đích, phương hướng hoạt động: Tạp chí luôn cập nhật tin tức, hoạt động của Hội Làm vườn Việt Nam. Bám sát hoạt động của Hội trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn: phát triển kinh tế VAC, kinh tế hộ gia đình, kinh tế trang trại, bảo vệ môi trường sinh thái bền vững, sản xuất, chế biến, bảo quản, kinh doanh, xúc tiến đầu tư thương mại, ứng dụng công nghệ, xây dựng nông thôn mới theo quy định của pháp luật.

Tạp chí định kỳ theo kỳ xuất bản (đối với loại hình tạp chí in), định kỳ cập nhật thông tin theo quy định pháp luật (đối với loại hình tạp chí điện tử) để thông tin chuyên sâu, chuyên ngành; giới thiệu, đăng tải kết quả nghiên cứu khoa học; tham gia tư vấn, phản biện chính sách về phát triển kinh tế vườn, ao, chuồng (VAC), góp phần xây dựng nông nghiệp, nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Toàn cảnh buổi họp.

Quy chế cũng quy định chức năng, nhiệm vụ của Tạp chí Kinh tế nông thôn: Tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, kinh tế vườn, ao, chuồng, kinh tế trang trại, xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh.

Phát hiện, biểu dương nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, kinh tế VAC, kinh tế trang trại, vườn mẫu, tham gia tư vấn, phản biện các chính sách về phát triển kinh tế VAC, kinh tế trang trại, kinh tế hợp tác, xây dựng các mối liên doanh, liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản..., góp phần xây dựng nông nghiệp, nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tổ chức thực hiện các hoạt động nghiệp vụ báo chí, hoạt động dịch vụ, khai thác thông tin chuyên trang - quảng cáo, tài trợ theo quy định của pháp luật.

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Hội tổ chức tọa đàm, diễn đàn về lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, kinh tế VAC, vườn mẫu, kinh tế trang trại, kinh tế hợp tác, xây dựng các mối liên doanh, liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản...; hoạt động xã hội từ thiện, nhân ái... Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội giao.

Sau khi nghe ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng biên tập Tạp chí Kinh tế nông thôn phổ biến quy chế. Các phóng viên, biên tập viên, nhân viên Tạp chí Kinh tế nông thôn đã trao đổi, thảo luận để làm rõ, thực hiện tốt hơn Quy chế mà Hội Làm vườn Việt Nam ban hành.

Theo ông Lê Văn Thơm, Phó tổng biên tập Tạp chí Kinh tế nông thôn, Ban biên tập Tạp chí xây dựng dự thảo Quy chế và đã được Thường trực Hội xem xét, thông qua. Đề nghị các đơn vị trực thuộc Tạp chí, cán bộ, phóng viên, biên tập viên nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ theo Quy chế đã được ban hành. Các bộ phận trực thuộc chủ động xây dựng, hoàn thiện dự thảo, đề nghị Ban biên tập xem xét ban hành quy chế riêng, nêu rõ chức năng, nhiệm vụ cụ thể của đơn vị, lãnh đạo đơn vị. 

Ông Nguyễn Duy Lượng, Bí thư Chi bộ, Phó chủ tịch Hội Làm vườn Việt Nam cho biết, khi có quy chế, Tạp chí thực hiện theo quy chế. Còn những điều vướng mắc, có văn bản để  lãnh đạo Hội tháo gỡ kịp thời.  Về phía Chi bộ, sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho cán bộ, phóng viên, biên tập viên trong cơ quan nâng cao nhận thức, tư tưởng, nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị.

Nhiều ý kiến góp ý kiến sau khi có Quy chế của Hội Làm vườn.

Tại buổi phổ biến, ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng biên tập Tạp chí Kinh tế nông thôn cho biết thêm, quy chế cơ quan đã có từ lâu, nay chỉ kiện toàn lại, thực hiện bài bản hơn. Ông Tuấn yêu cầu, cán bộ, phóng viên đi công tác phải đăng ký đề tài; khi đi công tác về phải báo cáo báo lãnh đạo cơ quan,  kết quả dựa trên bài viết. Nếu không đi công tác cần phải có mặt ở cơ quan để làm việc. Cùng với đó, bộ phận Trị sự cần hoàn thiện lại quy chế chi tiêu tài chính nội bộ.

 

P.V
Ý kiến bạn đọc
Top