Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 7 năm 2024  
Thứ ba, ngày 21 tháng 11 năm 2023 | 16:14

Agribank không ngừng đổi mới nội dung, phương pháp, nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực

Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực luôn được lãnh đạo Agribank xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Trải qua hành trình 35 năm hình thành và phát triển, hoạt động đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đã góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững và khẳng định vị thế thương hiệu Agribank.

Bám sát chỉ đạo của Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Điều hành, cùng tinh thần chủ động, tích cực của người học, sự sáng tạo, trí tuệ và tâm huyết của đội ngũ giảng viên, cán bộ làm công tác đào tạo trong hệ thống, năm 2023, hoạt động đào tạo tại Agribank đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Hoạt động đào tạo đã được đổi mới về nội dung, phương pháp, nâng cao chất lượng đào tạo để đáp ứng kịp thời yêu cầu quản trị, điều hành, hoạt động kinh doanh; ưu tiên đào tạo nghiệp vụ, kỹ năng cho cán bộ làm công tác tín dụng, quan hệ khách hàng; đào tạo về nghiệp vụ chuyên sâu, kiến thức quản trị, đạo đức nghề nghiệp… cho đội ngũ cán bộ; tập trung triển khai và hoàn thành đúng tiến độ Kế hoạch chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 - về lĩnh vực đào tạo.

Một số chương trình đào tạo trọng tâm được triển khai trong năm 2023 như: chương trình quản lý hoạt động ngân hàng; chương trình lãnh đạo quản lý cấp phòng, chương trình quản lý rủi ro tín dụng chuyên sâu; chương trình nâng cao nghiệp vụ tín dụng khách hàng pháp nhân; chương trình nghiệp vụ kiểm tra kiểm soát nội bộ; chương trình nâng cao kiến thức về xu hướng; công nghệ trong lĩnh vực chuyển đổi số, ngân hàng số; chương trình kỹ năng chăm sóc hỗ trợ khách hàng, nghiệp vụ kế toán, nghiệp vụ đấu thầu…

Công tác đào tạo đến nay đã được đổi mới rõ nét về nội dung, phương pháp, chất lượng, lấy mục tiêu “người học làm trung tâm”.

Đến 31/10/2023, Trường Đào tạo cán bộ đã tổ chức thực hiện 24 chương trình đào tạo với 144 lớp học, đào tạo được trên 86.000 lượt học viên. Đối với chương trình đào tạo tập trung, Trường đã tổ chức 15 chương trình với 99 lớp học cho trên 8.300 lượt học viên. Riêng chương trình đào tạo nghiệp vụ ngân hàng bằng tiếng Anh tại Úc - giai đoạn 2 đã hoàn thành 02 lớp và 50 học viên tham dự. Đối với chương trình đào tạo trực tuyến trên hệ thống E-learning, Trường đã tổ chức 4 chương trình đào tạo qua hệ thống E-learning với 55 lớp học cho trên 72.700 lượt học viên, bên cạnh đó đã triển khai 20 bài giảng tự chọn trên hệ thống.

Trường cũng đã tổ chức 06 chương trình đào tạo phát sinh ngoài kế hoạch với 08 lớp học cho trên 6.600 lượt học viên. Trong tháng 11/2023, Trường Đào tạo cán bộ tập trung triển khai 04 chương trình đào tạo còn lại với 08 lớp học, đảm bảo hoàn thành 100% kế hoạch và 02 chương trình phát sinh theo đề nghị của các đơn vị tại Trụ sở chính.

Cũng trong năm 2023, các đơn vị trong hệ thống đã đào tạo được khoảng 103.000 lượt người, bình quân khoảng 2,5 ngày đào tạo/người. Nội dung tự đào tạo phong phú trên nhiều lĩnh vực, từ mảng nghiệp vụ ngân hàng (như tín dụng, kế toán, kế hoạch nguồn vốn, kinh doanh đối ngoại, sản phẩm dịch vụ…) đến các lĩnh vực bổ trợ. Ngoài ra, các đơn vị đã chú trọng trong việc tổ chức hoặc cử cán bộ tham gia các chương trình đào tạo chuyên sâu hoặc đặc thù như nhận biết tiền thật tiền giả, nghiệp vụ phòng chống rửa tiền... do các đơn vị trong và ngoài ngành Ngân hàng tổ chức đáp ứng nhu cầu thực tế tại đơn vị.

Năm 2023, Trường Đào tạo cán bộ đã phối hợp với các đơn vị tổ chức 07 đợt thi, kiểm tra nghiệp vụ với 6.630 lượt người dự thi. Các đợt thi và kiểm tra đã giúp người lao động tăng cường tính chủ động trong việc tự học tập, nghiên cứu, cập nhật các văn bản quy định, cơ chế, chính sách, đáp ứng yêu cầu công việc. Trường đã tổ chức kiểm tra nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra giám sát nội bộ trong tháng 3/2023 với gần 400 người tham gia, hình thức thi trắc nghiệm trên hệ thống E-learning và thi tự luận. Trường cũng đã tổ chức hội thi cán bộ tín dụng giỏi Agribank toàn quốc năm 2023 với trên 300 người, thi tập trung tại Hà Nội.

Bên cạnh đó, bằng hình thức thi trắc nghiệm trên hệ thống E-learning, Trường đã tổ chức 02 đợt kiểm tra nghiệp vụ năm 2023 đối với cán bộ tại trụ sở chính, văn phòng đại diện; tổ chức thi đánh giá chất lượng cán bộ tín dụng với trên 2.600 người tham gia; tổ chức kiểm tra nghiệp vụ cho Trưởng phòng cấp tín dụng tại Chi nhánh loại I và Giám đốc Chi nhánh loại II với gần 900 người tham gia.

Trường Đào tạo cán bộ đã tổ chức cập nhật dữ liệu đào tạo từ năm 2022 trên hệ thống E-learning và thường xuyên tổ chức hỗ trợ đào tạo trên hệ thống theo đề nghị của các đơn vị cũng như thường xuyên duy trì 20 bài giảng tự chọn để cán bộ có nhu cầu chủ động truy cập học và luôn duy trì chương trình đào tạo trực tuyến với số lượng 2.000 học viên hàng ngày học trên hệ thống.

Trường Đào tạo cán bộ đã phối hợp với các đơn vị tổ chức hội thi cán bộ tín dụng giỏi Agribank toàn quốc năm 2023.

Các chương trình đào tạo được xây dựng bám sát định hướng Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Agribank, Nghị quyết số 01 của HĐTV và các chỉ đạo của Ban điều hành trên cơ sở phối hợp chặt chẽ, tích cực với các đơn vị chuyên môn nghiệp vụ tại TSC nên nội dung đào tạo được thiết kế khá phù hợp, đáp ứng được yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Agribank trong năm 2023 và những năm tiếp theo, đặc biệt trong bối cảnh phát triển công nghệ số.

Qua thực tế triển khai, các chương trình đào tạo được học viên đánh giá cao về mức độ đáp ứng và phù hợp với yêu cầu thực tế (tỷ lệ tiêu chí đánh giá tốt đạt khoảng 90%). Giảng viên của các chương trình đào tạo là các giảng viên chuyên trách, giảng viên kiêm nhiệm đến từ các đơn vị trong hệ thống, giầu kinh nghiệm thực tiễn, có trình độ chuyên môn cao, có kỹ năng sư phạm tốt. Chất lượng giảng dạy của giảng viên được học viên đánh giá cao (tỷ lệ đánh giá của học viên thường xuyên duy trì ở mức trên 90% đánh giá tốt). Hình thức đào tạo được kết hợp linh hoạt giữa hình thức đào tạo trực tiếp và trực tuyến, phù hợp với đặc thù của lớp học và đạt hiệu quả cao.

Ngoài ra, trong năm 2023, Trường Đào tạo cán bộ đã nỗ lực trong việc hoàn thiện một số văn bản quan trọng liên quan đến công tác đào tạo trong hệ thống. Các văn bản đã góp phần đưa hoạt động đào tạo của Agribank đi vào bài bản, hiệu quả hơn, đáp ứng yêu cầu áp dụng công nghệ, nâng cao chất lượng đào tạo và đòi hỏi của thực tiễn.

Trường Đào tạo cán bộ phối hợp với các đơn vị tổ chức cuộc thi đánh giá chất lượng cán bộ tín dụng năm 2023.

Trong thời gian tới, hoạt động đào tạo tại Agribank tiếp tục bám sát chỉ đạo của Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban điều hành và yêu cầu của thực tiễn, tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp, áp dụng công nghệ để nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu quản trị, điều hành, hoạt động kinh doanh trong bối cảnh công nghệ số, ngân hàng số... Các chương trình đào tạo dự kiến đa dạng trên nhiều lĩnh vực và cho từng đối tượng học viên: Chương trình đào tạo dành cho lãnh đạo quản lý, chương trình đào tạo dành cho cán bộ tín dụng, thanh toán quốc tế, sản phẩm dịch vụ, kiểm tra, giám sát nội bộ... Bên cạnh đó, công tác tổ chức thi, kiểm tra nghiệp vụ tiếp tục được tổ chức thường xuyên. 

Hoạt động đào tạo tại Agribank tiếp tục góp phần góp phần lan tỏa tinh thần học tập, trau dồi kiến thức kỹ năng nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, người lao động, xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển trong quá trình hướng đến ngân hàng số, ngân hàng bán lẻ hàng đầu, chủ lực trên thị trường tài chính nông nghiệp, nông thôn, hiện đại và hội nhập, tiếp tục khẳng định vị thế, uy tín, thương hiệu của Agribank.

 

PV
Ý kiến bạn đọc
Top