Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 7 tháng 12 năm 2023  
Thứ ba, ngày 8 tháng 8 năm 2023 | 15:30

Nâng cao nhận thức, kỹ năng ứng dụng thương mại điện tử cho các HTX vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Nhằm nâng cao năng lực quản lý và tổ chức thương mại điện tử cũng như các khâu quảng bá, xúc tiến thương mại cho các sản phẩm hàng hóa dịch vụ gắn với phát triển thương hiệu, Liên minh HTX tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức lớp tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng ứng dụng TMĐT cho doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức lớp tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng ứng dụng thương mại điện tử cho doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Hội nghị tập huấn cho cán bộ Liên minh HTX các huyện miền núi tỉnh Thanh Hoá.

Tham gia lớp tập huấn có các chuyên gia đến từ Viện Khoa học Công nghệ và Môi trường cùng với các cán bộ Liên minh HTX và gần 60 đại biểu là đại diện cho 24 hợp tác xã tiêu biểu thuộc 6 huyện nghèo của tỉnh Thanh Hóa gồm: Mường Lát, Quan Sơn, Quan Hóa, Bá Thước, Lang Chánh, Thường Xuân.

Ông Nguyễn Đình Tuấn, Chủ tịch Liên minh HTX phát biểu khai mạc. 

Theo thống kê của Liên minh HTX tỉnh Thanh Hóa, khu vực miền núi nghèo của tỉnh có khoảng 190 HTX đang hoạt động. Tuy nhiên, do thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm quản trị, địa hình xa xôi cách trở nên hiệu quả hoạt động của các HTX không cao. Song với sự nỗ lực, quyết tâm và sáng tạo, nhiều HTX ở khu vực miền núi khó khăn đã xây dựng được kế hoạch sản xuất, kinh doanh triển vọng, phù hợp với xu hướng phát triển của thị trường.

Chuyên gia Nguyễn Trọng Hà, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc công ty kỹ thuật số  GLOBAL hướng dẫn kỹ thuật tham gia thương mại điện tử

Thông qua Hội nghị tập huấn nhằm hỗ trợ và thúc đẩy các HTX phát triển bền vững, hội nhập với sự phát triển chung, trong khuôn khổ của khóa tập huấn, các đại biểu được chuyên gia đến từ Viện Khoa học công nghệ và Môi trường, Liên minh HTX Việt Nam, một số đơn vị kỹ thuật truyền thông giới thiệu về các chuyên đề, như: nâng cao ứng dụng, kỹ năng ứng dụng TMĐT, nâng cao năng lực quản lý và tổ chức TMĐT cũng như các khâu quảng bá, xúc tiến thương mại cho các sản phẩm hàng hóa dịch vụ gắn với phát triển thương hiệu.

Các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến trong buổi tập huấn

Ngoài ra, Hội nghị tập huấn sẽ giúp cán bộ quản lý hợp tác xã, tổ hợp tác, các doanh nghiệp vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có cái nhìn rõ hơn về thương mại điện tử và ứng dụng thương mại điện tử vào hoạt động sản xuất kinh doanh; hiểu và sử dụng chợ sản phẩm trực tuyến dành cho các sản phẩm để từ đó có thể liên kết sản xuất, xúc tiến thương mại, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm ở thị trường trong tỉnh và ngoài tỉnh.

Dự kiến Hội nghị tập huấn diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 7 - 9/8). Đây là cơ hội để các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác ở khu vực đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh Thanh Hóa có thêm cơ hội, sự hỗ trợ để phát triển bền vững và tiếp cận với chuyển đổi số, thương mại điện tử cũng như nâng cao chất lượng, giá trị kinh tế cho các sản phẩm để phát triển bền vững trong xu thế hội nhập ngày càng sâu rộng.

 

Lê Thức – Xuân Sơn
Ý kiến bạn đọc
Top