Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 30 tháng 11 năm 2023  
Thứ ba, ngày 29 tháng 8 năm 2023 | 10:2

PC Hà Nam: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tiết kiệm, phòng chống lãng phí

Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm do BCH TW Đảng ban hành năm 2021 nêu rất cụ thể những việc đảng viên không được làm gắn với nội dung thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Ngày 30/12/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1658/QĐ-TTg về việc ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) năm 2023, càng cho thấy ý nghĩa, tầm quan trọng của tư tưởng Hồ Chí Minh về tiết kiệm, phòng chống lãng phí.

Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí luôn là một trong những chuyên đề được Đảng, Nhà nước ta ra sức thi đua học tập và đưa vào mục tiêu, kế hoạch hàng năm. Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm do BCH TW Đảng ban hành năm 2021 nêu rất cụ thể những việc đảng viên không được làm gắn với nội dung thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Ngày 30/12/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1658/QĐ-TTg về việc ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) năm 2023, càng cho thấy ý nghĩa, tầm quan trọng của tư tưởng Hồ Chí Minh về tiết kiệm, phòng chống lãng phí. 

Thực hiện theo các nghị quyết, chỉ thị, chương trình kế hoạch của EVN, EVNNPC về THTK, CLP, Công ty Điện lực Hà Nam (PCHN) đã ban hành Quyết định số 880/QĐ-PCHN ngày 25/5/2023 về việc Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 của Công ty Điện lực Hà Nam, với mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung, giải pháp THTK, CLP cụ thể, thiết thực, đưa công tác THTK, CLP trở thành nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của PCHN nhằm phát huy cao nhất mọi nguồn lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh - đầu tư xây dựng - tài chính để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 của TCT giao.

Ông Ngô Quốc Huy - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty thực hiện kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, trong đó có nội dung kế hoạch tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023.

Trong bài báo “Thế nào là kiệm” đăng trên Báo Cứu quốc ngày 31/5/1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Kiệm là tiết kiệm, không xa xỉ, không hoang phí, không bừa bãi… Khi không nên tiêu xài thì một đồng xu cũng không nên tiêu. Khi có việc đáng làm, việc lợi ích cho đồng bào, cho Tổ quốc, thì dù bao nhiêu công, tốn bao nhiêu của, cũng vui lòng.”

Trong 7 tháng đầu năm 2023, PC Hà Nam đã “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” đồng bộ trong các lĩnh vực như:

THTK, CLP trong sản xuất kinh doanh:

Thực hiện mạnh mẽ các biện pháp kỹ thuật và quản lý để giảm tổn thất điện năng (TTĐN): Năm 2023, TTĐN toàn Công ty ước thực hiện 3,06% (trong đó lũy kế 7 tháng đầu năm 2023 thực hiện đạt 3,43%), giảm 0,02% so với chỉ tiêu TCT giao, giảm 0,04% so với năm 2022 (3,10%).

Thực hiện triệt để tiết kiệm trong việc lập kế hoạch và chi thường xuyên các khoản chi phí biến động: Trong 7 tháng đầu năm 2023, PCHN đã thực hiện tiết kiệm chi phí biến động theo đúng kế hoạch TCT đã đề ra, trong đó 4 trong 5 khoản mục chi phí biến động bao gồm chi phí vật liệu, chi phí dịch vụ mua ngoài, chi phí bằng tiền khác, chi phí phát triển khách hàng thực hiện tỷ lệ tiết kiệm 30% so với định mức, riêng chi phí CSKH&TT thực hiện tỷ lệ tiết kiệm 25% so với định mức. Ước tổng giá trị chi phí biến động tiết kiệm năm 2023 là 28.673 triệu đồng.

Tiết kiệm trong mua sắm, sử dụng và quản lý trang thiết bị làm việc: Việc mua sắm, trang bị và sử dụng phương tiện, thiết bị làm việc, phương tiện thông tin liên lạc phục vụ thiết thực, đúng đối tượng, hiệu quả cho công việc. Không thực hiện mua sắm trang thiết bị làm việc đắt tiền, lãng phí. Phòng Tài chính Kế toán Công ty kiểm soát thực hiện đúng định mức sử dụng xe ô tô, điện thoại và trang thiết bị làm việc theo quy định.

Định kỳ cuối năm, PCHN thực hiện công tác kiểm kê, kiểm đếm VTTB, CCDC, TSCĐ, công nợ, để kiểm soát được tình hình thực tế tại các đơn vị quản lý, đưa ra biện pháp bảo quản, bảo dưỡng, thay thế phù hợp. Tăng cường quản trị hàng tồn kho và tối ưu giá trị tồn kho để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động. Tích cực sắp xếp, phân loại để tái sử dụng và thanh lý những VTTB không sử dụng để xử lý thu hồi vốn kịp thời. 

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong phát hành văn bản, tiết kiệm giấy tờ; bảo quản, vệ sinh định kỳ tài sản, công cụ dụng cụ để tăng tuổi thọ sử dụng.

Tiết kiệm trong việc tổ chức hội nghị: Hạn chế các cuộc họp không cần thiết, thực hiện lồng ghép các nội dung, thành phần họp trong một cuộc họp; tăng cường tổ chức họp trực tuyến.

THTK, CLP trong tiết kiệm sử dụng điện hiệu quả: 

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền và thực hiện các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả; Tăng cường truyền thông, khuyến khích khách hàng đầu tư lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà; Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện DR tự nguyện tại các đơn vị hành chính sự nghiệp, đơn vị chiếu sáng công cộng, khu công nghiệp,… trong các tháng cao điểm sử dụng điện.

PC Hà Nam làm việc với các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh Hà Nam về việc tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả.

100% CBCNVC-LĐ trong PCHN nắm chắc Cẩm nang sử dụng điện, xây dựng thói quen tiết kiệm, chống lãng phí từ những hành động nhỏ nhất như: tắt đèn, tắt nguồn điện máy tính, máy in, photocopy khi hết giờ làm việc; đóng cửa khi ra, vào phòng làm việc khi đang mở điều hoà nhiệt độ; chỉ sử dụng điều hòa không khí (cài đặt nhiệt độ sử dụng điều hòa từ 26℃ trở lên) khi nhiệt độ ngoài trời > 35℃ và thực hiện bật, tắt theo giờ quy định, giảm công suất tiêu thụ ánh sáng tại các khu vực chung như: hành lang, tiền sảnh, nhà để xe,… trong giai đoạn cao điểm nắng nóng.

THTK, CLP trong đầu tư xây dựng:

Trong công tác quản lý đấu thầu: Năm 2022, PCHN đã tổ chức đấu thầu là 56 gói thầu với tổng giá gói thầu 241,5 tỷ đồng, giá trúng thầu 231,5 tỷ đồng, tỷ lệ tiết kiệm 5,1%. 7 tháng đầu năm 2023, PCHN đã tổ chức đầu thầu 50 gói thầu với tổng giá trị gói thầu là 189,48 tỷ đồng, tổng giá trúng thầu 177,8 tỷ đồng, tỷ lệ tiết kiệm 6,14 %. 

Thực hiện và kiểm soát chặt chẽ tiến độ các dự án. Công tác khởi công, đóng điện của các dự án so với kế hoạch TCT giao luôn đảm bảo đúng tiến độ, tránh gây phát sinh chi phí do kéo dài thời gian thi công là một trong những nguyên nhân lãng phí nguồn vốn. Tạm ứng, thanh toán vốn đầu tư theo đúng quy định, đảm bảo tiến độ thực hiện dự án và thời hạn giải ngân, sử dụng vốn hiệu quả.

PC Hà Nam đôn đốc nhà thầu thi công huy động tối đa nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ dự án ĐTXD

THTK, CLP trong quản lý, sử dụng đất đai, trụ sở làm việc, tài sản: Chấp hành nghiêm chỉnh trình tự, thủ tục mua sắm tài sản theo quy định của pháp luật và của EVN, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, đúng định mức và mục đích sử dụng. 

THTK, CLP trong quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động: 

Thực hiện quản lý chặt chẽ lao động, kiểm tra, giám sát chất lượng và bảo đảm hiệu quả công việc của CBCNVC-LĐ tại Công ty; Rà soát, điều chuyển hợp lý lao động hiện có.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quý trọng thời gian. Người luôn cần mẫn tận dụng thời gian làm việc. Tiết kiệm thời gian của Bác không chỉ là tiết kiệm cho mình, mà còn tránh để lãng phí thời gian của mọi người. Trong công tác sản xuất kinh doanh, lập kế hoạch, tham gia nghiệm thu, đi công tác, hội họp,… CBNV, phòng ban PCHN đều tuân thủ thời gian, văn hóa,… theo Quy định về Nội quy lao động của Công ty và Văn hóa doanh nghiệp EVNNPC.

Bên cạnh đó, sử dụng tối đa các công cụ công nghệ thông tin, phần mềm, ứng dụng khoa học công nghệ,… để vừa đỡ tốn sức lao động của người lao động, vừa tăng tốc độ xử lý công việc.

Bằng những việc làm đồng bộ từ chủ trương, chỉ đạo, thực hiện THTK, CLP trong thời gian qua cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, CBCNVC-LĐ Công ty Điện lực Hà Nam đã và đang nỗ lực xây dựng thói quen trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đi vào thực chất, trở thành một việc làm thường xuyên, từ đó hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ SXKD năm 2023 được giao, với mục tiêu phát triển đáp ứng đủ nhu cầu điện cho phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh và đảm bảo đời sống của CBCNVC-LĐ, đảm bảo lợi nhuận góp phần tạo nguồn lực thúc đẩy tăng trưởng, phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội.

 

Hà Nam
Ý kiến bạn đọc
 • Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng nộp ngân sách Nhà nước gần 1.430 tỷ đồng

  Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng nộp ngân sách Nhà nước gần 1.430 tỷ đồng

  Trong 9 tháng đầu năm 2023, dù gặp khó khăn như thời tiết không thuận lợi, sự cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh xổ số ngày càng gay gắt, quyết liệt, có tác động không nhỏ đến công tác phát hành và tiêu thụ vé xổ số nhưng Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng đã nộp ngân sách 1.426,3 tỷ, đạt 92,02 % kế hoạch năm và tăng 29,08% so với cùng kỳ năm 2022.

 • VinFuture công bố Tuần lễ Khoa học Công nghệ và Lễ trao giải 2023

  VinFuture công bố Tuần lễ Khoa học Công nghệ và Lễ trao giải 2023

  Quỹ VinFuture chính thức công bố lịch trình Tuần lễ Khoa học Công nghệ và Lễ trao giải VinFuture 2023 diễn ra từ ngày 18 - 21/12/2023 tại Hà Nội, Việt Nam. Đây là chuỗi sự kiện tầm vóc quốc tế, hội tụ nhiều tên tuổi kiệt xuất thế giới trong các lĩnh vực trọng yếu như công nghệ bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, y học chính xác và hạ tầng giao thông xanh…

 • Hành trình trải nghiệm đỉnh cao với đặc quyền tặng kèm khi mua vé 8Wonder

  Hành trình trải nghiệm đỉnh cao với đặc quyền tặng kèm khi mua vé 8Wonder

  Tấm vé quyền năng 8Wonder không chỉ đưa du khách đến với hơn 75 phút trình diễn bùng nổ của huyền thoại pop rock Maroon và 6 nghệ sĩ cá tính bậc nhất Vbiz mà còn “tích hợp” cả hành trình vui chơi, khám phá tràn ngập không khí “lễ hội của lễ hội” tại “siêu quần thể không ngủ” Phú Quốc United Center.

Top