Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 16 tháng 7 năm 2024  

Phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại huyện Quế Sơn

Thứ bảy, ngày 21 tháng 1 năm 2023 | 19:1

Thời gian qua, huyện Quế Sơn (Quảng Nam) đã thành công trong việc kêu gọi DN đầu tư vào lĩnh vực NNCNC, góp phần đổi mới tổ chức sản xuất và thúc đẩy liên kết, nâng cao giá trị sản xuất, giải quyết việc làm, tạo nên dáng dấp mới cho khu vực nông thôn.

Mai Anh Vũ

Xem thêm

1[2] 3Trang cuối
Top