Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 16 tháng 4 năm 2024  

Quế Sơn triển khai nhiều giải pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới

Thứ tư, ngày 27 tháng 12 năm 2023 | 15:19

Trong 12 năm xây dựng nông thôn mới, Quế Sơn (Quảng Nam) đã phát huy nội lực, tranh thủ sự đầu tư, hỗ trợ từ ngân sách, lồng ghép các chương trình, dự án trên địa bàn và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Thế nhưng, huyện vẫn còn gặp khá nhiều khó khăn, thách thức trong thực hiện mục tiêu 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới trong giai đoạn 2022-2025…

Xem thêm

[1] 2 3Trang cuối
Top