Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 28 tháng 5 năm 2024  
Thứ ba, ngày 19 tháng 3 năm 2024 | 15:41

Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

Theo Nghị định số 75/2015/NĐ-CP về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, là hoạt động triển khai Nghị quyết số 30a/2008 của Chính phủ về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo; Thông tư liên tịch số 52/2008/TTLT-BNN-BTC ngày 14/4/2008 của Bộ NN&PTNT, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn trợ cấp gạo cho đồng bào DTTS tại chỗ ở miền núi trồng rừng thay thế nương rẫy.

Việc hỗ trợ gạo từ nguồn dự trữ quốc gia giải quyết ngay được tình trạng thiếu lương thực, bảo đảm ổn định đời sống và giúp người dân yên tâm sản xuất. Người dân vùng cao Thanh Hóa được hỗ trợ gạo đã làm thay đổi tập quán từ khai thác gỗ, phá rừng sang trồng, giữ rừng, sử dụng sản phẩm từ rừng trồng để thay thế cây rừng tự nhiên.

Để đảm bảo đời sống giúp người dân yên tâm sản xuất, Tổng cục Dự trữ Nhà nước ra quyết định hỗ trợ gạo đợt 4 năm 2023 cho đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa.

Hỗ trợ gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho đồng bào dân tộc thiểu số bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo tự nguyện nhận trồng chăm sóc, bảo vệ rừng (Ảnh minh họa)

Hỗ trợ gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo tự nguyện nhận trồng chăm sóc, bảo vệ rừng (Ảnh minh họa)

Theo quyết định, xuất 1.266,829 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo tự nguyện nhận trồng chăm sóc, bảo vệ rừng tại 4 huyện: Quan Hóa, Quan Sơn, Như Xuân và Lang Chánh của tỉnh Thanh Hóa (đợt 4 năm 2023). Thời hạn hoàn thành giao, nhận gạo xong trước ngày 31/3/2024.

Tổng cục Dự trữ Nhà nước giao cho Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa khẩn trương phối hợp các sở, ban, ngành có liên quan và UBND 4 huyện liên quan khẩn trương hoàn thiện thủ tục hồ sơ để cấp phát gạo theo quy định.

Đối với Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa có trách nhiệm bảo đảm công tác xuất cấp, giao nhận gạo theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Văn bản số 10380/BTC-TCDT ngày 27/8/2018 về thực hiện hỗ trợ gạo dự trữ quốc gia cho công tác bảo vệ, phát triển rừng tại 4 huyện của tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2018-2024.

Ngoài ra, Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc vận chuyển số gạo được giao xuất cấp nêu trên cho địa phương kịp thời, bảo đảm đủ số lượng, chất lượng và thời gian quy định.

 

 

Thanh Duyên
Ý kiến bạn đọc
Top