Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 18 tháng 6 năm 2024  

Xã Thành Tâm đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao thu nhập cho người dân

Thứ sáu, ngày 15 tháng 9 năm 2023 | 10:30

Thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng NTM, xã Thành Tâm (Thạch Thành - Thanh Hóa) luôn chú trọng phát triển sản xuất nông nghiệp, nhất là thúc đẩy phong trào cải tạo vườn tạp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao thu nhập cho người dân. (Lê Thức – Xuân Sơn thực hiện)

Lê Thức – Xuân Sơn

Xem thêm

[1] 2 3Trang cuối
Top