Agribank Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh tổ chức thành công các cuộc thi tìm hiểu nghiệp vụ

KTNT Kết thúc hai cuộc thi “Tìm hiểu sản phẩm dịch vụ Agribank, nghiệp vụ Kế toán – Ngân quỹ” và “Tìm hiểu nghiệp vụ Tín dụng Agribank”, Ban tổ chức đã trao 08 giải tập thể và 19 giải cá nhân đạt thành tích xuất sắc.

Ngày 25/09/2021, Agribank Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh tổ chức tổng kết và trao giải cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất các cuộc thi tìm hiểu nghiệp vụ.
 
ag13.jpg
ag81.jpg
Các cuộc thi là dịp để người lao động củng cố, nâng cao kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ nâng cao chất lượng, cung cấp sản phẩm dịch vụ, tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh của toàn chi nhánh.
 
Cuộc thi “Tìm hiểu sản phẩm dịch vụ Agribank và nghiệp vụ Kế toán – Ngân quỹ” được tổ chức vào ngày 18/9/2021 dưới hình thức thi trắc nghiệm trên máy tính tại nhiều điểm thi với cơ chế tổ chức thi nghiêm ngặt, gồm 112 cán bộ là giao dịch viên, kiểm soát viên thuộc Hội sở tỉnh và tất cả các chi nhánh loại II trực thuộc tham gia thi.
 
aght.jpg
aght2.jpg
aghrt4.jpg
ag6.jpg
Lãnh đạo Agribank Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh trao giải cho các tập thể xuất sắc.
Trước đó, ngày 11/09/2021, Agribank Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh tổ chức thành công cuộc thi “Tìm hiểu nghiệp vụ Tín dụng Agribank” với hình thức và quy chế tổ chức tương tự. Tại cuộc thi này, 113 cán bộ tín dụng tại tất cả các chi nhánh đã tham gia và hoàn thành nghiêm túc kỳ thi.
 
Theo ông Phan Công Thân, Giám đốc Agribank Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh: “Hàng năm, Agirbank CN tỉnh Hà Tĩnh đều tổ chức các cuộc thi tìm hiểu nghiệp vụ. Đây là dịp để người lao động củng cố, nâng cao kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ, góp phần giảm thiểu các rủi ro trong quá trình tác nghiệp, nâng cao chất lượng cung cấp sản phẩm dịch vụ, tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh của toàn chi nhánh”.  
 
ag7.jpg
Lãnh đạo Agribank Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh trao giải cho cá nhân xuất sắc.
Kết thúc hai cuộc thi, Ban tổ chức đã trao 08 giải tập thể và 19 giải cá nhân đạt thành tích xuất sắc.
 
 
 

Trà Giang

Ý kiến của bạn