Agribank hỗ trợ khách hàng chuyển đổi số điện thoại từ 11 sang 10 số

KTNT Thực hiện kế hoạch chuyển đổi mã mạng theo Quyết định của Bộ TT&TT, để đảm bảo các giao dịch giữa khách hàng và Agribank được thông suốt, Agribank xin thông báo phương thức hỗ trợ khách hàng chuyển đổi thuê bao di động 11 số sang 10 số như sau:

I. Các dịch vụ cần đăng ký chuyển đổi số điện thoại
 
- Thông tin về số điện thoại liên lạc của khách hàng đối với các dịch vụ tài khoản và các dịch vụ khác.
 
- Các dịch vụ ngân hàng điện tử: Internet Banking, Agribank E-Mobile banking, SMS banking, Bankplus, M-Plus, Dịch vụ Nạp – Rút Ví điện tử, dịch vụ thẻ.
 
-  Dịch vụ khác: dịch vụ nhờ thu tự động và các dịch vụ thông tin tài khoản khác của Agribank.
 
II. Hỗ trợ đăng ký chuyển đổi số điện thoại 
 
 
1. Đối với khách hàng cá nhân
 
1.1. Đối với dịch vụ Nạp-rút tiền Ví điện tử, Nhờ thu tự động để thanh toán cước điện thoại đối với thuê bao di động trả sau, khách hàng đến chi nhánh nơi đăng ký dịch vụ để thực hiện chuyển đổi.
 
STT
Dịch vụ
Thời gian đăng ký chuyển đổi
Cách thức thực hiện
XXXXXXXXXXXXXXX
Ngày bắt đầu  
Ngày kết thúc 
1 Nạp-rút tiền Ví điện tử   15/9/2018 14/11/2018
Khách hàng đến chi nhánh nơi đăng ký dịch vụ để đăng ký chuyển đổi.
Để tiếp tục sử dụng dịch vụ, khách hàng cần thực hiện đăng ký đổi số tại đơn vị quản lý Ví điện tử. 
Dịch vụ Nhờ thu tự động thanh toán cước điện thoại đối với thuê bao di động trả sau   15/9/2018 14/11/2018 Khách hàng đến chi nhánh nơi đăng ký dịch vụ để đăng ký chuyển đổi.
Thay đổi số điện thoại thông tin khách hàng  15/9/2018 14/11/2018 Khách hàng đến bất kỳ điểm giao dịch của Agribank để đăng ký chuyển đổi.
 
1.2. Đối với các dịch vụ ngân hàng điện tử (Dịch vụ Internet Banking, Agribank E-Mobile banking, SMS banking, BankPlus, M-Plus), khách hàng có thể đến 2.300 chi nhánh, điểm giao dịch trên toàn quốc, riêng dịch vụ thẻ, khách hàng đến chi nhánh nơi đăng ký dịch vụ từ ngày 15/9/2018 đến hết ngày 14/11/2018 để thực hiện chuyển đổi hoặc thực hiện trên các kênh điện tử của Agribank, cụ thể:
 
STT
Dịch vụ
Thời gian đăng ký chuyển đổi
Cách thức thực hiện 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Ngày bắt đầu  
Ngày kết thúc 
1 Agribank E-Mobile banking 20/9/2018 14/11/2018
Khách hàng đăng nhập ứng dụng Agribank E-Mobile banking của Agribank để đăng ký chuyển đổi.  
SMS banking  20/9/2018  14/11/2018
Hệ thống của Agribank sẽ gửi tin nhắn đến số điện thoại của khách hàng. 
Khách hàng nhắn tin theo cú pháp:
 
VBA doiso [Sodienthoaimoi] gửi 8149 để cập nhật số điện thoại mới.
Dịch vụ Thẻ 20/9/2018 14/11/2018 
Hệ thống của Agribank sẽ gửi tin nhắn đến số điện thoại của khách hàng.
Khách hàng nhắn tin theo cú pháp hướng dẫn của Agribank để đăng ký chuyển đổi số điện thoại. 
BankPlus 25/9/2018  14/11/2018
Hệ thống của Agribank sẽ gửi tin nhắn đến số điện thoại của khách hàng.
Khách hàng nhắn tin theo cú pháp:
VBA doiso [Sodienthoaimoi]gửi 9889 để cập nhật số điện thoại mới. 
M-Plus  25/9/2018 14/11/2018  Khách hàng đăng nhập ứng dụng Agribank M-Plus của Agribank để đăng ký chuyển đổi.
Internet Banking 25/9/2018 14/11/2018  Khách hàng đăng nhập hệ thống Internet Banking của Agribank để đăng ký chuyển đổi.
 
2. Đối với khách hàng tổ chức 
Agribank sẽ thông báo và hướng dẫn cụ thể để khách hàng thực hiện chuyển đổi số điện thoại đăng ký dịch vụ trực tiếp tại 2.300 chi nhánh, điểm giao dịch của Agribank nơi khách hàng đăng ký dịch vụ.
 
III. Hỗ trợ và lưu ý đối với khách hàng
 
Việc đăng ký chuyển đổi số điện thoại của khách hàng với Agribank chỉ được thực hiện sau khi các nhà mạng viễn thông thực hiện chuyển đổi thuê bao 11 số về 10 số.
 
Từ ngày 15/9/2018 đến hết ngày 14/11/2018, Agribank duy trì tất cả các dịch vụ đối với các khách hàng chưa thực hiện đăng ký chuyển đổi số điện thoại. Kể từ 00h00’ ngày 15/11/2018, Agribank sẽ ngừng duy trì dịch vụ đối với khách hàng không thực hiện đăng ký chuyển đổi.
 
Để đảm bảo an toàn dịch vụ cho khách hàng khi chuyển đổi số điện thoại, Agribank kính mong khách hàng lưu ý lựa chọn, chủ động thực hiện đăng ký chuyển đổi số điện thoại theo hướng dẫn kể từ ngày 15/9/2018.
 
Thông tin chi tiết hoặc cần hỗ trợ, khách hàng vui lòng liên hệ theo số máy 1900 558818 hoặc đến một trong 2.300 chi nhánh, điểm giao dịch của Agribank.
 
 
 
 

PV

Ý kiến của bạn