Bài học Thời cơ đối với phát triển đất nước ngày nay

KTNT Trong Hồi ký của đồng chí Võ Nguyên Giáp, có ghi: “Trong lán Nà Lừa (Tân Trào - Sơn Dương - Tuyên Quang), cuối tháng 7 năm 1945, dù ốm rất nặng nhưng Bác căn dặn: “ Lúc này thời cơ thuận lợi đã tới, dù hy sinh lớn tới đâu, dù phải đốt cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập”.

Bằng việc nắm bắt thời cơ của Bác, sự chỉ đạo, điều hành, tổ chức triển khai hành động sáng tạo của Đảng cùng sức mạnh đoàn kết của toàn dân tộc, chỉ trong vòng 2 tuần lễ, dân tộc Việt Nam đã làm nên một cuộc Tổng khởi nghĩa tạo nên lịch sử: quật đổ ách áp bức bóc lột của phong kiến, thực dân, phát xít, xây dựng nên nhà nước của dân, do dân và vì dân trên mọi vùng Tổ quốc.

Hơn 70 năm qua, nhiều nhà sử học cả trong nước và quốc tế đã tìm hiểu, nghiên cứu kỹ càng mọi góc độ của cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 của chúng ta và đều chung nhận định: Trước hết là khả năng nắm bắt và tận dụng Thời cơ của Bác và của Đảng ta. Thứ hai là sức mạnh của đoàn kết,  hàng chục triệu người như một đã tạo nên sức mạnh không gì cản được. Thứ ba là sự kết hợp giữa tiến công và nổi dậy của hai lực lượng chính trị và quân sự, trong đó lực lượng chính trị của quần chúng là chính. Thứ tư  là sự chỉ đạo, điều hành, tổ chức triển khai hành động chuẩn xác của Đảng. Thứ năm là sự sáng tạo của trí tuệ Việt được phát huy… Trong 72 năm qua, những bài học về nắm bắt và tận dụng thời cơ, sự chỉ đạo điều hành và tổ chức triển khai chuẩn xác, sự kết hợp giữa chính trị và quân sự cùng sự sáng tạo của trí tuệ Việt và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc của Cách mạng Tháng Tám đã được Đảng ta vận dụng nhuần nhuyễn trong đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, thống nhất đất nước cũng như trong phát triển kinh tế. Nhờ vậy mà nhiều kỳ tích của dân tộc Việt đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá cao, coi là điểm sáng cần học tập, nhân rộng.

Tuy vậy, trên tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, chúng ta còn ở trình độ phát triển thấp, nước ta tuy đã thoát khỏi danh sách nước có thu nhập thấp nhưng vẫn còn là nước nghèo, đang phát triển và cái bẫy quốc gia trung bình luôn rình rập. Để đưa đất nước tiến nhanh hơn, mạnh hơn, vững chắc hơn và tiệm cận các quốc gia phát triển, cơ hội cũng đã xuất hiện. Đó là việc thế giới bước vào giai đoạn công nghiệp lần thứ tư - thường gọi là cách mạng công nghiệp 4.0. Đây có thể coi là “cơ hội vàng” để chúng ta thu hẹp khoảng cách và tiệm cận với các nước phát triển.

Vấn đề đặt ra là, chúng ta tận dụng cơ hội này thế nào?

Trên thực tế, bài học nắm thời cơ để phát triển kinh tế, đưa đất nước vươn lên sánh vai các cường quốc năm châu luôn được Đảng ta coi trọng. Nói vậy vì, Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII tiếp tục khẳng định quan điểm: Giáo dục, đào tạo cùng với khoa học, công nghệ là quốc sách hàng đầu; đầu tư cho giáo dục, đào tạo và khoa học, công nghệ là đầu tư cho phát triển. Bởi đây là hai vấn đề căn bản, cốt lõi và là nền tảng cho việc thực hiện cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 ở nước ta. Trên quan điểm đó, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã luôn quan tâm đầu tư phát triển khoa học công nghệ, dành những điều kiện tốt nhất, phù hợp với khả năng của đất nước để các nhà khoa học phát huy tài năng, sáng tạo và cống hiến cho Tổ quốc; đồng thời chỉ đạo, điều hành các ngành, các cấp đẩy nhanh việc nắm bắt xu thế cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 để chúng ta không bị tụt hậu.

Tuy nhiên, điều xã hội băn khoăn nhất là, đầu tư cho giáo dục, đào tạo cũng như khoa học, công nghệ của chúng ta chưa tương xứng với nhiệm vụ; nhiều cơ chế chính sách đối với giáo dục, đào tạo và khoa học, công nghệ chưa phù hợp,…

Để tận dụng thời cơ từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, trong nhiều việc phải làm, tại Lễ công bố sách vàng sáng tạo Việt Nam 2017, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: “Tiếp tục rà soát, hoàn thiện thể chế, nghiên cứu các chính đột phá về khoa học, công nghệ; không ngừng quan tâm, khuyến khích động viên các cấp, các ngành, các nhà khoa học, các doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân tận dụng, phát huy xu hướng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tập trung sáng tạo, nghiên cứu tạo ra các sản phẩm và ý tưởng có tính ứng dụng cao, thúc đẩy tăng năng suất lao động, chất lượng và năng lực cạnh tranh của sản phầm, góp phần thiết thực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước…”.

Hy vọng rằng, với trí tuệ Việt cùng truyền thống yêu nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Việt Nam ta sẽ đứng trong top đầu những quốc gia tận dụng tốt nhất cơ hội từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 này.

                 Hiền Trang

 

KTNT

Ý kiến của bạn