Báo giá quảng cáo trên Kinh tế nông thôn

KTNT Kinh tế nông thôn chuyên thông tin kinh tế - kỹ thuật - xã hội về phát triển nông nghiệp - nông thôn, tổ chức hướng dẫn hội viên, nông dân, người làm kinh tế VAC, kinh tế trang trại để xóa đói giảm nghèo, tăng giàu, bảo vệ môi sinh, môi trường.

 
Tạp chí KINH TẾ NÔNG THÔN    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Số: 01/2020/BG-KTNT                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                                                         Hà Nội, ngày 01  tháng 04 năm 2020
 
BÁO GIÁ QUẢNG CÁOVới phương châm "Cùng bạn đọc làm giàu", là diễn đàn của người làm kinh tế và xây dựng nông thôn mới, Tạp chí Kinh tế nông thôn chuyên thông tin kinh tế - kỹ thuật - xã hội về phát triển nông nghiệp - nông thôn, tổ chức hướng dẫn hội viên, nông dân, cán bộ, người làm kinh tế VAC, kinh tế trang trại để xóa đói giảm nghèo, tăng giàu, bảo vệ môi sinh, môi trường. 

Chúng tôi rất mong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các địa phương tham gia tuyên truyền, giới thiệu sản phẩm, hoạt động trên Tạp chí Kinh tế nông thôn theo bảng giá dưới đây:

I. TRÊN KINH TẾ NÔNG THÔN (báo in)

1. Trang bìa 2, 3, 4

- 1 trang khổ A3 ngang (39x29cm)                          27.500.000 đ/lần đăng
                
- 1 trang khổ A4 (20x30cm)                                     13.200.000 đ/lần đăng

 

2. Trang  ruột 4 màu

- 2 trang khổ A4 in ngang (39x29cm)                      16.500.000 đ/lần đăng
                
- 1 trang khổ A4 (20x30cm)                                     13.200.000 đ/lần đăng

 

3. Trang ruột đen trắng

- 2 trang khổ A4 in ngang (39x29cm)                      11.000.000 đ/lần đăng
                
- 1 trang khổ A4 (20x30cm)                                       5.500.000 đ/lần đăng

 
 

 Báo giá (đã bao gồm thuế VAT) trên có thay đổi với các dự án tuyên truyền. Báo sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi, có chế độ ưu đãi... cho bên tham gia tuyên truyền, giới thiệu sản phẩm, đặt banner... thường xuyên, dài kỳ.

 

II. TRÊN ĐIỆN TỬ KINHTENONGTHON.VN

  1. Tin, bài PR:
    - 6.000.000 đồng/tin, bài: Tối đa 1.000 chữ + ảnh
  2. Treo banner:
     

3. Hợp tác truyền thông - bảo trợ thông tin
Xin liên hệ với các đơn vị trực thuộc Kinh tế nông thôn.

 

Mọi chi tiết xin liên hệ: 
- Tòa soạn Tạp chí Kinh tế nông thôn, số 57 Hàng Chuối, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
       Điện thoại: (024) 39724239 - 39714560 - 38214720 
Các đơn vị trực thuộc Kinh tế nông thôn 

  

 

TẠP CHÍ KINH TẾ NÔNG THÔN

Mã số thuế     : 0100531526

Địa chỉ            : 57 Hàng Chuối, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

Tài khoản        : 114000000924 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hai Bà Trưng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KTNT

Ý kiến của bạn