Cách mạng Tháng Tám, điểm khởi đầu khát vọng Hạnh phúc

KTNT Ngày 7/6/2019, tại Trụ sở Liên Hợp quốc, Đại hội đồng Liên Hợp quốc đã bầu Việt Nam làm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an nhiệm kỳ 2020-2021 với số phiếu kỷ lục, 192/193 phiếu (99,48%). Đây là lần thứ hai chúng ta được bầu đảm nhận trọng trách này

 

tr8d.jpg

Nhắc lại điều này để thấy cộng đồng quốc tế đánh giá rất cao vai trò và sự đóng góp tích cực, có trách nhiệm của Việt Nam với cộng đồng quốc tế và Liên Hợp quốc. Điều này cũng cho thấy vị thế, uy tín của Việt Nam ngày càng cao trên thế giới.

Về kinh tế - xã hội, xin nhắc lại lời Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump khi  thăm Việt Nam cấp Nhà nước (11-12/11/2017).  Sau khi chúc mừng Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã đạt được những thành tựu tuyệt vời và kỳ diệu trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội những năm qua, Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh: “Việt Nam là một trong những điều kỳ diệu trên thế giới, một đất nước có nền kinh tế phát triển nhanh” và nhận xét: “Việt Nam đang là một trong những nơi phát triển hiếm có trên Trái Đất”.

Nhắc lại nhận xét của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump để thấy nền kinh tế nước ta có bước tiến kỳ diệu: từ nền kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp lúa nước lạc hậu, lại bị chiến tranh tàn phá suốt mấy chục năm nhưng sau 30 năm thực hiện đường lối đổi mới, Việt Nam đã trở thành nước có mức thu nhập trung bình của thế giới, mức sống của người dân không ngừng được nâng cao về mọi mặt.

Một cuộc khảo sát của ngân hàng HSBC vừa công bố cho biết, Việt Nam đứng thứ 10 trong danh sách “Những địa điểm đáng sống và làm việc nhất thế giới”. Và thực tế là, Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn của đầu tư trực tiếp từ các công ty đa quốc gia. 

Việt Nam luôn đi đầu trong thực hiện chiến lược của Liên Hợp quốc, trong đó có mục tiêu thiên niên kỷ (MDG). Ngay từ năm 2006, Việt Nam hoàn thành MDG về xóa nghèo, về đích mục tiêu này trước 10 năm so với thời hạn (năm 2015).

Ông Ousmane Dione, Giám đốc Quốc gia của Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam cho rằng: “Việt Nam đã đạt được những kết quả to lớn trong việc giảm nghèo và nâng cao chất lượng cuộc sống cho hàng triệu người. Tỷ lệ nghèo trong các dân tộc thiểu số tiếp tục giảm mạnh...”.

Ngược dòng lịch sử để thấy những thành tựu trên là kỳ diệu: Trước đây 74 năm, Việt Nam chưa có tên trên bản đồ thế giới, cái tên Việt Nam rất xa lạ với thế giới. Nền kinh tế kiệt quệ, hơn 2 triệu người chết đói năm 1945, trên 90% dân số mù chữ… Là thuộc địa của Thực dân Pháp, người dân sống cảnh nô lệ, bị nhiều tầng áp bức bóc lột. Sau khi giành độc lập sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Việt Nam trải qua hai cuộc kháng chiến kéo dài 30 năm với các thế lực thực dân, đế quốc giàu có nhất.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, chỉ trong vòng hơn chục ngày, người dân Việt Nam đã nhất tề đứng lên, làm nên cuộc Tổng khởi nghĩa kỳ vĩ trong lịch sử dân tộc và thế giới, đập tan xích xiềng áp bức bóc lột của thực dân, phát xít và phong kiến, giành chính quyền về tay nhân dân, lập nên nền độc lập, tự do và xây dựng Hạnh phúc cho mọi người, mọi nhà.

Trải qua 74 năm, dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, định hướng chiến lược của Bác đã làm nên bao chiến công diệu kỳ trên tất cả các mặt trận, từng bước đưa dân tộc Việt Nam, danh xưng Việt Nam trở thành niềm tự hào với vị trí, vai trò ngày càng được tôn trọng và yêu mến trên thế giới.

Bởi vậy có thể nói, Cách mạng Tháng Tám là điểm khởi đầu của hành trình xây dựng nước Việt Nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc và thực hiện khát vọng sánh vai các cường quốc năm châu dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

 

Hiền Trang

Ý kiến của bạn