Chi nhánh văn phòng ĐKĐĐ Tuy Đức: Chuyên nghiệp và hiệu quả

KTNT Chi nhánh văn phòng Đăng ký đất đai Tuy Đức ban đầu còn nhiều khó khăn nhưng tập thể lãnh đạo, cán bộ của đơn vị đã có nhiều nỗ lực, cố gắng để hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được cấp trên giao.

tr15d.jpg
Năm 2019, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ Tuy Đức không để xảy ra trễ hẹn giải quyết hồ sơ.

 

Chi nhánh văn phòng Đăng ký đất đai (ĐKĐĐ) Tuy Đức (Đắk Nông) thành lập ngày 01/01/2016, với điều kiện hoạt động ban đầu còn nhiều khó khăn nhưng tập thể lãnh đạo, cán bộ của đơn vị đã có nhiều nỗ lực, cố gắng để hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được cấp trên giao.

Vượt khó hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn 

Chi nhánh văn phòng ĐKĐĐ Tuy Đức có nhiệm vụ tiếp nhận, xử lý và trả kết quả hồ sơ từ bộ phận giao dịch “một cửa” thuộc UBND huyện chuyển tới; đo đạc bản đồ để phục vụ công tác cấp Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất...

Để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, những năm qua, Chi nhánh đã tổ chức quán triệt, triển khai đầy đủ nội dung nội quy, quy chế làm việc của cơ quan đến toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động. Đội ngũ công chức, viên chức của đơn vị thường xuyên cập nhật văn bản mới, quy định của pháp luật về lĩnh vực đất đai để đảm bảo xử lý, giải quyết hồ sơ đúng trình tự.

Nhờ đó, Chi nhánh văn phòng ĐKĐĐ Tuy Đức đã thể hiện rõ hơn tính chuyên nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ, quy trình giải quyết công việc thực hiện thống nhất, đảm bảo chính xác, đúng quy định.

Năm 2019, Chi nhánh văn phòng ĐKĐĐ Tuy Đức tiếp nhận tổng số 6.364 hồ sơ đề nghị giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến nội dung xin cấp Giấy chứng nhận QSDĐ, đăng ký biến động quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất, hồ sơ giao dịch đảm bảo. Trong  đó, Chi nhánh giải quyết được 5.597 hồ sơ, giải quyết đúng hạn 5.225 hồ sơ và quá hạn 372 hồ sơ, không có hồ sơ giải quyết trễ hẹn, số hồ sơ chuyển sang năm 2020 là 145, số hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết và chuyển trả tổ 1 cửa UBND huyện Tuy Đức 622.

Thực hiện tốt công tác kết nghĩa

Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện Tuy Đức về việc phân công các cơ quan, đơn vị kết nghĩa với các bon, bản trên địa bàn, tháng 10/2017, Chi nhánh văn phòng ĐKĐĐ Tuy Đức đã tổ chức lễ kết nghĩa với bon Bu MBLanh B, xã Đăk R’tih. Sau kết nghĩa, đơn vị thường xuyên đến thăm, tặng quà, tuyên truyền người dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Trong phát triển kinh tế, đơn vị cũng vận động người dân thay đổi tập quán sản xuất, đưa nhiều cây, con giống có giá trị vào canh tác. Nhờ sự đầu tư của nhà nước, sự hỗ trợ của đơn vị kết nghĩa, đồng bào ở bon Bu MBLanh B đã thay đổi dần tập quán canh tác, xuất hiện ngày càng nhiều mô hình kinh tế có hiệu quả. Đời sống của bà con ngày càng được cải thiện, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ngày càng được củng cố và giữ vững.

Ông Nguyễn Xuân Tuân, Giám đốc Chi nhánh văn phòng ĐKĐĐ Tuy Đức, cho biết: Trong năm 2020 và những năm tiếp theo, Chi nhánh sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, phấn đấu 100% các thủ tục hành chính về đất đai được tiếp nhận và giải quyết đúng hạn, đảm bảo nhanh, gọn, đúng pháp luật, phục vụ tốt nhu cầu của tổ chức và người dân đến làm việc tại đơn vị. Đồng thời, sẽ triển khai nhiều hoạt động chung tay giúp đỡ bon kết nghĩa phát triển ngày càng toàn diện hơn.

 

 

Trần Văn Luật

Ý kiến của bạn