Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV phấn đấu sản xuất đạt 685.000 tấn alumin

KTNT Năm 2019, Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV (DNA) phấn đấu sản xuất 685.000 tấn alumin quy đổi. Năm 2020 và các năm tiếp theo, Công ty phấn đấu đạt sản lượng 700.000 tấn.

 

Năm 2019, Công ty Nhôm Đắk Nông (DNA) được Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam (TKV) giao sản xuất 650.000 tấn alumin quy đổi.

Theo ước tính, chỉ trong 09 tháng đầu năm, sản phẩm alumin quy đổi mà đơn vị sản xuất ước đạt 517.000 tấn, tương đương 79,6% kế hoạch năm và bằng 109,3% so với cùng kỳ 2018; sản phẩm xuất bán ước đạt 517.483  tấn alumin quy đổi, tương đương 79,5% kế hoạch năm và bằng 114,2% so với cùng kỳ 2018. Lợi nhuận ước đạt 97,06 tỷ đồng.

 

Để hoàn thành vượt kế hoạch, Cty Nhôm Đắk Nông - TKV sẽ bứt tốc sản xuất trong quý IV.
Cty Nhôm Đắk Nông - TKV sẽ đẩy mạnh hoạt động sản xuất trong quý IV.

 

Để hoàn thành mục tiêu hoàn thành vượt sản lượng mà TKV giao, trong Quý IV đơn vị cần sản xuất thêm 163.000 tấn alumin quy đổi. Hiện tại, DNA đã tập trung triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất với tinh thần cao độ. Hàng loạt giải pháp đã được Công ty triển khai như: Áp dụng cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa dây chuyền sản xuất, nâng cao sản lượng, giảm tiêu hao sức lao động cho công nhân, tiết kiệm chi phí cho sản xuất; triển khai đồng bộ hệ thống thống kê sản xuất; quản trị chi phí; lập phương án, dự toán thực hiện dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng đảm bảo cho dây chuyền sản xuất vận hành ổn định không để xảy ra các sự cố làm ảnh hưởng đến sản xuất.

 

 

 

Trần Luật

Ý kiến của bạn